Filmer om insatser

Den behandling eller hjälp du får på BUP kallas för insatser. Det finns många typer av insatser, till exempel samtalsbehandling, familjesamtal och utredning. Här kan du se filmer och läsa mer om vad insatserna innebär.

Tecknad bild av barn och vuxen som sitter i fåtöljer och pratar

Samtalsbehandling

I samtalsbehandling pratar du med en behandlare om det som är jobbigt.

Tecknad bild av en ung person som sitter på golvet och tittar upp

Psykoedukation

Psykoedukation innebär att lära sig mer om svårigheter och diagnoser.

Tecknad bild av en ung person med flera vuxna runt ett bord

Familjesamtal

I ett familjesamtal samlas familjen för att prata om vad ni kan göra för att förstå varandra bättre. Då blir det lättare att förstå hur andra i familjen tänker.

Tecknad bild av en ung person med flera vuxna runt ett bord

Samverkan

Samverkan innebär att personer från olika ställen – till exempel BUP, socialtjänst och skola – träffas med dig och dina vårdnadshavare.

Tecknad bild av en ung person som funderar på svårigheter och styrkor

Barn- och ungdomspsykiatrisk utredning

Vid en utredning hos BUP får du träffa flera behandlare. Tillsammans tar ni reda på vad du behöver för hjälp.

Tecknad bild av en ung person som tittar åt sidan

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling betyder att du tar en medicin, oftast i form av tabletter som du ska svälja, men det kan också vara något du ska dricka.

illustration av fyra föräldrar

Föräldrautbildning

Föräldrautbildning hjälper föräldrar att se vad man kan göra så att vardagen fungerar bättre för hela familjen.

Tecknad bild av barn och vuxen som sitter i fåtöljer och pratar

Hjälp vid kris

Att hamna i en kris är en vanlig reaktion i många situationer i livet. Men ibland ger krisen inte med sig.

Tecknad bild på en ung person som väntar på tunnelbaneperrongen

Vad är en vårdplan?

Vården som planeras för dig beskrivs i din vårdplan. Vårdplanen ger en samlad bild av dina behov, dina mål och de insatser som du får.

Tecknad bild av tonåring som sitter i saccosäck och lyssnar på musik i hörlurar

Heldygnsvård

Heldygnsvård innebär att du får vård för ett allvarligt psykiatriskt tillstånd dygnet runt. Personal finns till hands och du får vara i en trygg och vårdande miljö.