BUP Heldygnsvårdsenhet 2

BUP:s heldygnsvård tar emot barn och ungdomar med allvarlig psykisk problematik som djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar och psykoser.

Till Enhet 2 kommer man om man redan är i kontakt med BUP:s öppenvård och under en period behöver mer omfattande och intensiva behandlingsinsatser. Där kan barnen, ungdomarna och deras familjer få behandling när det under en period kan behövas omfattande och intensiva insatser.

Att komma till BUP Heldygnsvårdsenhet 2

BUP:s heldygnsvård tar emot barn och ungdomar med allvarlig psykisk problematik som djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar och psykoser. Till Enhet 2 kommer man om man redan är i kontakt med BUP:s öppenvård och under en period behöver mer omfattande och intensiva behandlingsinsatser. På enheten kan barnen, ungdomarna och deras familjer få behandling, skydd och stöd dygnet runt.

Vid inskrivningen görs vårdplan i samråd med patienten och familjen, öppenvården och eventuellt andra vårdkontakter. I vårdplanen formuleras vårt uppdrag utifrån de behov av stöd och hjälp som patienten och hens familj har.

Under behandlingen på Heldygnsvårdsenhet 2 bor familjen på enheten och är delaktiga i behandlingen under vårdtiden. Miljön på enheten är hemtrevlig och består av egna rum och lägenheter.

På enheten arbetar läkare, sjuksköterskor, behandlare, skötare, pedagoger, psykologer, kuratorer och socionomer. Ett team med cirka 4 personer arbetar med varje patient och familj. Teamet samarbetar med den lokala BUP-mottagningen och andra vårdkontakter, ofta även med skola och socialtjänst. Heldygnsvården har även tillgång till nätverkskompetens, arbetsterapeut, bildterapeut och sjukhusskola.

De flesta barn och ungdomar som behandlats på enheten kan efter någon eller några veckor lämna heldygnsvården och få stöd från mellan- eller öppenvården.

Kontakt och öppettider till Heldygnsvårdsenhet 2

Telefonnummer:
08-616 69 60

E-postadress: 
heldygnsvard.bup.slso@sll.se

Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss då istället.

Adress:
Sachsgatan 10, hus D
118 61 Stockholm

Se på karta (Google maps)