Sekretess

Vi är en del av hälso- och sjukvården och för journal. Alla vårdgivare är skyldiga att föra journal för varje patient. Det är mycket viktigt att till exempel bedömningar, behandling och uppföljning finns dokumenterat i journalen för att kunna ge en god och säker vård. 

Illustration av ett barn och en vuxen som sitter i varsin fåtölj och pratar.

Sekretess

  • All personal inom vården har tystnadsplikt. Grunden är att alla uppgifter om dig lyder under sekretess.
  • Samtidigt gäller att vårdnadshavare har rätt till information och insyn om sitt barn om barnet är under 18 år.
  • Exakt vad en vårdnadshavare ska få veta behöver vi avgöra från fall till fall, ofta tillsammans med dig. Något förenklat kan man säga att ju äldre patienten är – desto mer sekretess gäller.
  • Ett barn eller en ungdom kan alltid komma till BUP för en första bedömning utan att vårdnadshavare måste få veta om det.
  • Om det under samtalet kommer fram saker som vi bedömer är fara för dig är vi skyldiga att agera och anmäla oro till socialtjänsten.

Senast ändrad 2021-10-19