Informationsmaterial

Omslagsframsida till Så mår BUP 2022

Så mår BUP – Årsberättelse 2022

Här kan du bland annat läsa om BUP:s patientsäkerhetsarbete, ekonomi, medarbetarskap, forskning, utveckling och hur vi arbetar med olika kommunikationsfrågor.

Tecknad bild av ung och vuxen som står och pratar

Välkommen till BUP Stockholm

Här har vi samlat viktig information du behöver känna till inför ditt besök på BUP. Läs om bland annat vårdgaranti, journalföring, tystnadsplikt, sekretess, delaktighet och samtycke. 

Illustration över patientlöften

Patientlöften

Här kan du läsa om våra patientlöften – det vill säga dina rättigheter som patient inom BUP Stockholm.

Två fingrar krokar i varandra med hopptecken

Stöd och hjälp utanför BUP

Det finns flera stödföreningar där du kan få stöd och hjälp via chatt, mejl, telefon och olika forum. Här hittar du kontaktuppgifter till föreningarna vi samarbetar med. 

Barnberättelsen framstida

BUP Stockholms barnberättelse

Läs vår första barnberättelse - en tillbakablick på 2020 ur barnets perspektiv. 

Barn i olika åldrar

BUP:s uppdrag och organisation

Broschyren ger en övergripande bild av BUP Stockholms uppdrag och organisation. Den riktar sig till exempel till dig som samverkanspartner – exempelvis socialtjänst, skola, primärvård och habilitering. 

Senast ändrad 2023-05-30