Informationsmaterial

Illustration över patientlöften

Patientlöften

Här kan du läsa om våra patientlöften – det vill säga dina rättigheter som patient inom BUP Stockholm.

Tecknad bild av ung och vuxen som står och pratar

Välkommen till BUP Stockholm

Här har vi samlat viktig information du behöver känna till inför ditt besök på BUP. Läs om bland annat vårdgaranti, journalföring, tystnadsplikt, sekretess, delaktighet och samtycke. 

Framsidan av BUP:s årsberättelse 2019

Så mår BUP – Årsberättelse 2019

Här kan du bland annat läsa om BUP:s patientsäkerhetsarbete, ekonomi, medarbetarskap, forskning, utveckling och hur vi arbetar med olika kommunikationsfrågor.

Två fingrar krokar i varandra med hopptecken

Stöd och hjälp utanför BUP

Det finns flera stödföreningar där du kan få stöd och hjälp via chatt, mejl, telefon och olika forum. Här hittar du kontaktuppgifter till föreningarna vi samarbetar med.