Informationsmaterial

Omslagsfoto Så mår bup 2024

Så mår BUP – årsberättelsen 2023

Här kan du bland annat läsa om BUP:s patientsäkerhetsarbete, ekonomi, medarbetarskap, forskning, utveckling och hur vi arbetar med kommunikationsfrågor.

Illustration över patientlöften

Patientlöften

Här kan du läsa om våra patientlöften – det vill säga dina rättigheter som patient inom BUP Stockholm.

Tecknad bild av ung och vuxen som står och pratar

Välkommen till BUP Stockholm

Här finns samlad information inför ditt besök på BUP. Läs om bland annat vårdgaranti, journalföring, tystnadsplikt, sekretess, delaktighet och samtycke. 

Två fingrar krokar i varandra med hopptecken

Stöd och hjälp utanför BUP

Det finns flera stödföreningar där du kan få stöd och hjälp via chatt, mejl, telefon och olika forum. Här hittar du kontaktuppgifter till föreningarna vi samarbetar med. 

Barnberättelsen framstida

BUP Stockholms barnberättelse

Läs vår första barnberättelse – en tillbakablick på 2020 ur barnets perspektiv. 

Senast ändrad 2023-05-30