Adhd när du blir äldre

För vissa försvinner svårigheterna med adhd i takt med att hjärnan mognar. Forskning har visat att en tredjedel av alla som får diagnosen som barn inte har kvar svårigheterna i vuxen ålder. Hos andra kommer det som är typiskt för adhd att finnas kvar även när de är vuxna.

Läkemedel mot adhd när du blir äldre

Man kan få bra hjälp av läkemedel även i vuxen ålder. Vissa vuxna tar läkemedel regelbundet varje dag, några tar bara vid behov och andra klarar sig helt utan läkemedel. 

Senast ändrad 2023-06-29