Adhd när du blir äldre

För vissa försvinner svårigheterna med koncentration, överaktivitet och impulsivitet i takt med att de blir äldre. Därför ses en adhd-diagnos som en ”färskvara” – den beskriver svårigheter du har i dag, men det betyder inte att det alltid kommer att vara så.

Hos andra kommer de personlighetsdrag som är typiska för adhd att finnas kvar i vuxen ålder, men de kan lära sig att dra nytta av sina egenskaper och hitta en plats i tillvaron där egenskaperna uppskattas och kommer till sin rätt. Inom många utbildningar och yrken är det till exempel en styrka att kunna hålla ett högt tempo och i många sammanhang är förmågan att kunna vara impulsiv och spontan något positivt och värdefullt.

Läkemedel mot adhd när du blir äldre

En del barn och unga som får läkemedelsbehandling för adhd får bra hjälp av läkemedel även i vuxen ålder. Andra kan klara sig utan läkemedel när de blir äldre, eftersom deras svårigheter minskar.

Senast ändrad 2022-09-21