Adhd när du blir äldre

För vissa försvinner svårigheterna med koncentration, överaktivitet och impulsivitet i takt med att de blir äldre. Därför ses en adhd-diagnos som en ”färskvara” – den beskriver svårigheter du har i dag, men det betyder inte att det alltid kommer att vara så.

Hos andra kommer de personlighetsdrag som är typiska för adhd att finnas kvar i vuxen ålder, men de kan lära sig att dra nytta av sina egenskaper och hitta en plats i tillvaron där egenskaperna uppskattas och kommer till sin rätt. Inom många utbildningar och yrken är det till exempel en styrka att kunna hålla ett högt tempo och i många sammanhang är förmågan att kunna vara impulsiv och spontan något positivt och värdefullt.

Adhd-medicin när du blir äldre

En del unga som får medicinbehandling för adhd, blir hjälpta även som vuxna av att ta medicin. Andra kan klara sig utan medicin när de blir äldre, eftersom deras svårigheter minskar.

Om du ska sluta med medicineringen eller minska dosen, är det vanligt att börja med att testa under helger och lov och se hur det känns. Då är det inte lika kritiskt om du skulle känna av dina adhd-symtom under dagar när du inte går i skolan eller har något annat viktigt att göra. Men det finns risk för svängningar i hur du mår när medicinbehandlingen förändras. Därför bör du alltid diskutera med en läkare eller sjuksköterska, så att förändringen görs på ett kontrollerat sätt.

Senast ändrad 2021-02-01