Depression och nedstämdhet

Alla känner sig ledsna och nedstämda ibland – det är en del av livet. Men om ledsenheten håller i sig kan den övergå i en depression.

Du som är deprimerad får svårt att klara vardagen, livet kan kännas meningslöst och det är jobbigt att tänka på framtiden.

Det är olika hur mycket och ofta du känner av depressionen. Vissa kan känna sig precis som vanligt i vissa stunder och sedan bli mycket nedstämda. Andra känner nedstämdheten hela tiden.

Det kan också vara så att du inte tänker på dig själv som ledsen och deprimerad i första hand, utan snarare känner dig arg, irriterad och trött.

Depressionen yttrar sig på flera sätt:

  • Den yttrar sig känslomässigt genom att du blir ledsen och irriterad, känner ångest eller känner dig värdelös.
  • Depressionen påverkar ditt sätt att tänka. Du blir negativ, tappar lusten och blir självkritisk. Du kan också bli mer känslig för krav och kritik från andra.
  • Kroppen förlorar all energi och lust. Du kan få ont i magen, huvudvärk och aptiten kan påverkas så att du går upp eller ned i vikt. Ofta får du problem med sömnen och blir väldigt trött.
  • Depressionen kan också förändra ditt beteende. Du kanske drar dig undan och slutar med sådant som du i vanliga fall tycker om att göra. En del deprimerade personer blir aggressiva och börjar skolka, dricka alkohol eller ta droger. Depression ger ofta koncentrationssvårigheter och det blir svårt att orka med skolan och att bestämma saker.
  • Relationer påverkas, både den till föräldrar, kompisar och andra som står en nära.
  • En del som är deprimerade börjar tänka på självmord. Då är det viktigt att söka hjälp så fort som möjligt. Läs mer om depression och självmordstankar här.

Få stöd och hjälp

Om du under längre tid har känt dig så nedstämd att det har blivit svårt att klara vardagliga saker, till exempel att gå i skolan, äta och sova ordentligt, eller att träffa kompisar, kan du behöva stöd och hjälp. Det kan vara svårt att själv ta sig ur nedstämdheten och de negativa tankarna. Ett sätt att få hjälp är att ta kontakt med skolsköterskan på skolan. Vissa skolor erbjuder stödjande samtal.

Skolan kan också hjälpa till med vidare kontakter om du behöver mer stöd. Det kan till exempel vara hjälp med att vända sig till oss på BUP. Du kan också vända dig direkt till BUP. Läs mer om vad som händer på BUP här.

Akut hjälp

Om du är så deprimerad att du har självmordstankar eller skadar dig själv är situationen allvarlig. Då bör du söka hjälp akut. Du kan antingen själv kontakta BUP eller be någon vuxen du litar på om hjälp. På vardagar under dagtid kontaktar du En väg in, eller din lokala mottagning om du redan har en pågående kontakt med BUP. Under kvällar, nätter och helger vänder du dig i stället till BUP:s akutenhet.

Vad kan du göra själv?

Det är bra att försöka ha en normal dygnsrytm, äta regelbundet och att röra på sig. Det kan kännas svårt, men är viktigt eftersom det hänger ihop med hur du mår psykiskt.

Vid en depression är det vanligt att vilja dra sig undan och att tappa lusten och energin att göra saker. Du kanske äter sämre och stannar kvar i sängen istället för att gå upp och göra saker. Det gör tyvärr att depressionen blir värre. För att må bättre måste du försöka göra tvärtom.

När du rör på dig skapas ”må-bra-hormon” i kroppen och det är en viktig del i att må bättre. Du får försöka hitta ett sätt att röra på dig som känns bra. Det kan också bidra till att du sover bättre. Många som lider av depression har svårt att sova och ett första steg till att må bättre kan vara att skapa en fungerande dygnsrytm.

Senast ändrad 2024-04-23