Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering av vårdinsatsen görs tillsammans. Ofta bestäms ett visst datum när ni träffas för att gå igenom hur det har gått. Vid det mötet avgör ni hur ni ska fortsätta.

Illustration av en ungdom och vuxen som sitter på golvet med papper och penna framför sig.

Uppföljning

  • Det kan förstås ske avstämningar på flera sätt under en vårdinsats.
  • Behandlaren kan fråga hur det kändes efter ett samtal, och du kan också alltid säga till om något inte känns bra medan en behandling pågår.
  • Det som är bra med att bestämma ett särskilt datum lite längre fram för att följa upp tillsammans, är att ni kan bestämma ungefär när ni borde veta lite mer om hur det går med behandlingen. Behandlaren kan då också be dig att fylla i ett formulär, så att ni får en tydligare bild av hur du verkar må. Sedan kan ni jämföra det med hur du mådde före behandlingen.
  • Om ni kommer fram till att du behöver mer vård eller fler vårdinsatser så gör ni en ny vårdplan.
  • Om du mår så mycket bättre att ni inte längre behöver mer vård från BUP så avslutar ni kontakten.
  • Ibland kan det dock vara bra med något mer uppföljande samtal med dig eller din vårdnadshavare innan ni bestämmer om kontakten och vårdinsatsen ska fortsätta eller avslutas.

Senast ändrad 2020-12-09