Dysmorfofobi (BDD) – vad händer på BUP?

För att komma i kontakt med BUP kan du eller dina vårdnadshavare höra av er till oss och berätta kortfattat vad du behöver hjälp med. Efter det blir ni kallade till en bedömning.

En bedömning innebär att du och dina vårdnadshavare får komma till BUP och berätta om vad du är missnöjd med, vad du är orolig över, och vad du gör för att kontrollera ditt utseende.

Så går en bedömning av dysmorfofobi (BDD) till

Under bedömningen får du beskriva dina tankar och vad du gör för att kontrollera eller dölja ditt utseende. För vissa kan det kännas jobbigt att prata om det, men behandlaren kommer att hjälpa dig.

Behandlaren går till exempel igenom listor över delar av utseendet som är vanliga att känna oro kring, och beteenden som är vanliga vid BDD. På så sätt kommer det att bli tydligt att du inte är ensam om att ha BDD. Före eller under bedömningen får du också svara på några frågor.

Målet med bedömningen är att du ska få reda på om du har BDD, eller om det kanske är något annat som du behöver hjälp med. Det är viktigt att veta vad det är som besvärar dig för att du ska få rätt behandling.

Så behandlas dysmorfofobi (BDD)

Om du har BDD finns hjälp och stöd att få. På BUP kan du framför allt få hjälp av en psykologisk behandling som kallas kognitiv beteendeterapi. Ibland kan medicin vara en del av behandlingen.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Den behandling som i första hand används vid BDD är kognitiv beteendeterapi, KBT. I behandlingen får du lära dig mer om BDD och om hur ångesten för utseendet påverkar dig. Du får också lära dig hur du kan tänka annorlunda kring ditt utseende, jobba med att bryta fixeringen vid utseendet och lära dig hur du kan hantera jobbiga känslor.

Du övar tillsammans med din behandlare på BUP och hemma mellan besöken. Dina vårdnadshavare och din behandlare kommer att stötta och peppa dig under behandlingen. Målet med behandlingen är att din oro kring utseendet ska minska, och att du lär dig att hantera den oro som finns kvar. Du ska kunna göra alla de saker som du vill göra, utan att hindras av oro för utseendet.

Läkemedel

Det finns också läkemedel som kan hjälpa vid BDD. De här läkemedlen brukar även användas vid depression och ångest. Om det blir aktuellt med läkemedel för dig ges det i samband med KBT-behandlingen.