Vad beror en psykos på?

I likhet med flera andra psykiatriska diagnoser räknar forskarna med att psykossjukdom beror på en kombination av arv och miljöfaktorer.

Ärftliga faktorer har betydelse, men ärftligheten är komplicerad och det finns många som inte har någon släkting med psykossjukdom. Miljöfaktorer, exempelvis upplevelser och erfarenheter från uppväxten, kan också ha betydelse för utvecklingen av sjukdom.

Det är sällan som det finns en säker förklaring till varför en viss person får en psykossjukdom.

Senast ändrad 2024-04-23