Självskadebeteende

Att skada sig själv brukar vara ett sätt att hantera svåra känslor. Självskadebeteendet blir då ett sätt att försöka stå ut med jobbiga känslor och tankar. Den kroppsliga smärtan kan kännas lättare att uthärda än det som känns jobbigt inuti. Men självskadebeteendet gör bara att det känns bättre i stunden – på sikt mår du ännu sämre.

De bekymmer och problem som gör att du skadar dig kan se helt olika ut från person till person. En del känner sig värdelösa eller har helt stängt av sina känslor för att kunna stå ut. Somliga upplever livet som ett enda stort kaos. Andra känner mest känslor av tomhet, som om de inte finns eller som om verkligheten inte är verklig.

Det många har gemensamt är starka känslor som svänger från otroligt högt till väldigt lågt på kort tid. En del personer kan också ha svårt att kontrollera sina impulser. Andra svårigheter kan vara ångest, depression eller en ätstörning.

Få stöd och hjälp

Självskadebeteende är allvarligt och du bör söka hjälp om du har skadat dig själv upprepade gånger, eller om du har provat och känner att du vill göra det igen. Om självskadebeteendet har pågått en längre tid är det extra viktigt att få hjälp så snabbt som möjligt. Det är ofta svårt att sluta med sitt självskadebeteende på egen hand. De flesta behöver hjälp med att hitta sätt för att sluta.

Ett sätt att få hjälp är att ta kontakt med elevhälsan på skolan. Vissa skolor erbjuder stödjande samtal. Skolan kan också hjälpa till att kontakta oss på BUP om du behöver mer stöd. Du kan också vända dig direkt till BUP. Läs mer om vad som händer på BUP här.

Många som skadar sig skäms och vill dölja sina problem. Om det känns svårt att berätta kan ett första steg vara att chatta anonymt med någon. Det kan du göra på till exempel på Tjejzonens, Killfrågors och Shedos webbplatser.