Självskadebeteende

Att skada sig själv brukar vara ett sätt att hantera svåra känslor. Självskadebeteendet blir då ett sätt att försöka dämpa jobbiga känslor och tankar. Den kroppsliga smärtan kan kännas lättare att uthärda än det som känns jobbigt inuti. Men självskadebeteendet gör bara att det känns bättre i stunden – på sikt kan du må ännu sämre.

De bekymmer och problem som leder till självskadebeteende kan se helt olika ut från person till person. Många beskriver att de får svårt när känslor blir starka och gör sig illa för att försöka minska styrkan i känslorna. En del känner sig värdelösa och har tankar om att straffa sig själva. Andra har tomhetskänslor eller overklighetskänslor och skadar sig själva för att försöka stoppa de här upplevelserna. 

Det många har gemensamt är svårigheter att våga stanna i känslorna och att hantera starka känslor. En del personer kan också ha svårt att kontrollera sina impulser. En del har inte tillräckligt stöd av andra och ibland också svårt att berätta om hur de har det och att de behöver hjälp. Andra svårigheter kan vara ångesttillstånd, depression eller ätstörningar.

Få stöd och hjälp

Självskadebeteende är allvarligt och du bör söka hjälp om du har skadat dig själv upprepade gånger, eller om du har provat och känner att du vill göra det igen. Om självskadebeteendet har pågått en längre tid är det extra viktigt att få hjälp så snabbt som möjligt. Det är ofta svårt att sluta med sitt självskadebeteende på egen hand. De flesta behöver hjälp med att hitta sätt för att sluta.

Ett sätt att få hjälp är att ta kontakt med elevhälsan på skolan. Vissa skolor erbjuder stödjande samtal. Skolan kan också hjälpa till att kontakta oss på BUP om du behöver mer stöd. Du kan också vända dig direkt till BUP. Läs mer om vad som händer på BUP här.

Många som skadar sig skäms och vill dölja sina problem. Om det känns svårt att berätta kan ett första steg vara att chatta anonymt med någon. Det kan du till exempel göra på Tjejzonens och Shedos webbplatser eller på Killar.se.

Senast ändrad 2024-04-23