Samverkan

Samverkan innebär att personer från olika ställen som man kan få hjälp ifrån – som BUP, socialtjänst och skola – träffas tillsammans med dig och dina nära vuxna. Då blir det lättare för dem att samarbeta och tillsammans se till att du får den hjälp just du behöver.

I den här filmen ska vi förklara vad samverkan innebär och hur det kan hjälpa dig att få det bättre. Du kanske får hjälp från flera olika ställen – som BUP, socialtjänst, skolan eller på annat håll. För att du ska få bästa möjliga hjälp från dessa olika ställen är det viktigt att de samarbetar med varandra. Samverkan innebär att personer från de här olika ställena träffas tillsammans med dig och dina föräldrar eller andra vuxna som är nära dig. Det kan handla om ett eller flera möten, och varje möte kan vara en till två timmar. Alla på mötet är där för att hjälpa dig, och för att göra det på bästa sätt är det viktigt att de får reda på vad du vill. Ett samverkansmöte brukar leda till att alla får en gemensam bild av dina svårigheter och det du behöver hjälp med. Mötet brukar leda till att vi skapar ett lag kring dig, där alla känner att det blir tydligt vad som händer och vad som ska göras. Du tycker kanske att det är jobbigt att sitta på möte där en massa vuxna talar om hur det är och hur du ska få det bättre. Det är vanligt att det kan kännas så. Du måste inte vara med om du inte vill. Eller så kan du vara med så länge du orkar. Om du inte är med behöver du berätta för dina närmaste och för din behandlare hur du har det och vad du vill ha hjälp med. Men om du är med och beskriver vad du tycker, tänker och känner så kan du påverka mer. Då har du möjlighet att vara med och planera den hjälp du ska få. Det är också bra att prata med alla på en gång. På så sätt slipper du berätta samma saker flera gånger. Samverkan underlättar för dig, BUP, skola, socialtjänst och din familj, så att alla samarbetar och tillsammans ser till att du får den hjälp som är bäst för dig.

Se en film om samverkan

Frågor och svar om samverkan


Varför behöver man samverka?

Om du får hjälp från flera olika ställen – som BUP, socialtjänst, skolan eller annat håll – är det viktigt att alla samarbetar för att hjälpa dig. Då kan du få bästa möjliga hjälp.

Hur går samverkan till?

När olika hjälpställen behöver samverka träffas personer därifrån tillsammans med dig och dina nära vuxna. Det är viktigt att alla får en gemensam bild av problemet och den hjälp du ska få. Alla har ofta sin syn på situationen utifrån sitt perspektiv.

Samverkan kan handla om ett eller flera möten. Varje möte är ett besök på minst en timme. Ibland kan det vara längre. Under det första mötet ges mycket utrymme till att försöka skapa den gemensamma bilden. Sedan görs en plan som beskriver vad var och en ska göra för att hjälpa dig.

Vad ska jag tänka på?

Det är viktigt att beskrivningen av situationen stämmer med din egen uppfattning. Om du tycker att något inte stämmer ska du säga det. Då kan man anpassa och ändra den hjälp du ska få. Det är meningen att du ska vara med och bestämma. Ett bra sätt att förbereda sig inför mötet är att skriva ned de frågor du har.

Hur hjälper det mig?

Du behöver inte vara med om du tycker det känns jobbigt att sitta länge på ett möte. Du kan också vara med så länge du orkar. Men om du är med och berättar vad du vill så kan du påverka mer. Då kan du vara med och planera den hjälp du ska få.

Alla på mötet är där för att hjälpa dig. För att hjälpen ska fungera bra behöver var och en veta vilken hjälp andra ger och vad deras egen roll är. Ett samverkansmöte leder till en planering av vad alla ska göra. När alla arbetar åt samma håll kommer den hjälp du får blir mer effektiv.