Varför kommer självmordstankar?

För vissa kan självmordstankar komma när de är med om svåra händelser i livet, till exempel om de förlorar en nära person eller när en relation tar slut.

Tankarna kan också komma om personen känner sig misslyckad, har blivit kränkt, mobbad, utsatt för övergrepp, lever i en väldigt otrygg livssituation eller har varit med om någon större besvikelse. Ofta känner sig den som tänker på självmord ensam och övergiven, och har svårt att komma på en lösning.

Vi har alla olika förutsättningar att kunna klara sådana svåra händelser och situationer. Goda och trygga relationer med vänner och familj är något som kan göra att du står bättre rustad inför motgångar i livet. Däremot kan sjukdomar göra oss mer sårbara så att svåra händelser påverkar oss extra mycket. Självmordstankar kan höra ihop med flera tillstånd som behandlas på BUP, där depression är vanligast.

Senast ändrad 2022-09-21