Varför kommer självmordstankar?

För vissa kan självmordstankar komma när de är med om svåra händelser i livet, till exempel om de förlorar en nära person eller när en relation tar slut.

Tankarna kan också komma om personen känner sig misslyckad, har blivit kränkt, mobbad, lever i en väldigt otrygg livssituation eller har varit med om någon större besvikelse. Ofta känner sig den som tänker på självmord ensam och övergiven.

Vi har alla olika förutsättningar att kunna klara sådana svåra händelser och situationer. Goda och trygga relationer med vänner och familj är något som kan göra att du står bättre rustad inför motgångar i livet. Däremot kan sjukdomar göra oss mer sårbara så att svåra händelser påverkar oss extra mycket. Till exempel hör självmordstankar ofta ihop med depression.

Senast ändrad 2021-02-01