BUP Stockholms farmakainstruktion för 2024 är nu publicerad

Nu finns BUP Stockholms farmakainstruktion för 2024 tillgänglig här på bup.se, Farmakainstruktionen är avsedd att vara ett stöd för läkare och sjuksköterskor, men även andra yrkesgrupper kan ha nytta av den.

Pär Höglund som är läkemedelsansvarig inom BUP Stockholm säger:

– En styrka i det här arbetet är att medlemmarna i farmakagruppen har specifik kompetens inom olika områden, och samtidigt är instruktionen något vi tar fram tillsammans och som hela BUP Stockholm kan ha nytta av. Vi utgår från den vetenskapliga kompetens och kliniska erfarenhet som finns tillgänglig, och gör sedan förslag på behandlingar – bland annat med flödesscheman och förslag på uppföljning. Instruktionen är framför allt riktad till läkare och sjuksköterskor, men även enhetschefer och andra vårdprofessioner kan ha nytta av den.

I årets farmakainstruktion finns en mindre uppdatering samt tillägg av ett litiumkompendium och ett klozapinkompendium för att underlätta behandlingen med dessa läkemedel.

Du hittar farmakainstruktionen här