Autism – vad händer på BUP?

När du kommer till BUP behöver vi ta reda på om dina svårigheter beror på autism eller om det kan finnas någon annan orsak. Det gör vi genom en utredning.

Så går en utredning av autism till

För att utreda om du har autism behöver du komma på flera besök till BUP. Då tar vi reda på om det faktiskt är autism du har, eller om dina svårigheter kan förklaras av något annat. Vi tar också reda på om du har andra svårigheter tillsammans med autismen. Genom utredningen kan vi på BUP hjälpa till med att förklara vilken hjälp just du behöver hemma, på fritiden och i skolan.

Utredningen består av flera delar. När du kommer till BUP får du och dina föräldrar beskriva dig, i vilka situationer det kan uppstå problem och i vilka situationer det fungerar bättre. Om ni inte har något emot det pratar vi även med de personer i skolan som känner dig väl. Ibland kan vi göra besök på skolan.

Du får också göra olika uppgifter. Det är för att ta reda på vad som kan vara lättare och svårare för dig, och hur just din autism, andra svårigheter och styrkor kan beskrivas.

Du får även göra ett läkarbesök. Läkaren gör en medicinsk undersökning och ställer frågor till dig och dina föräldrar om din hälsa.

När utredningen är klar sammanfattar vi informationen som vi har samlat in och skriver ned vad vi har kommit fram till. Sedan går vi igenom det tillsammans med dig och dina föräldrar, och beskriver och diskuterar dina svårigheter och styrkor och vilken hjälp och vilket stöd som vi rekommenderar.

Så får du hjälp och stöd när du har autism

Om BUP gör bedömningen att du har autism finns hjälp och stöd att få. Hjälpen kan se olika ut för olika personer beroende på vad de har svårt med, men går ut på att öka kunskaperna om diagnosen och själv lära sig om det som känns svårt och att kunna hantera det.

När utredningen är klar hos oss på BUP erbjuder vi dig och dina föräldrar information, råd och tips om hur vardagen kan underlättas utifrån dina svårigheter och styrkor. Föräldrar till yngre barn kan ibland även erbjudas föräldrakurser.

Du kan också delta i gruppträffar om det skulle passa dig. I gruppen övar du på att umgås och att kommunicera med andra genom att delta i olika aktiviteter.

Om du och dina föräldrar inte har något emot det, kontaktar vi även dina lärare och berättar om vad vi kommit fram till, så att de kan ge dig rätt hjälp och stöd.

Det är ganska vanligt att personer med autism även har svårigheter på andra sätt, till exempel att de känner sig väldigt ledsna eller oroliga, har problem med tvång eller rädslor, eller att de har både autism och adhd. Om det är så för dig, kan du även få behandling för det hos oss på BUP.

Stöd utanför BUP

Det finns många andra sätt att få hjälp. I samband med utredningen på BUP får du och dina föräldrar information om vilket stöd som finns utanför BUP. Vi kan även skriva läkarintyg och samordna möten med skolan, kommunen och habiliteringen om det behövs.

Senast ändrad 2024-04-23