Barn- och ungdomspsykiatrisk utredning

Vid en utredning hos BUP får du träffa flera behandlare – det kan vara kurator, psykolog eller läkare. Tillsammans kommer ni fram till vad som är svårt för dig och tar reda på vad du behöver för hjälp.

I den här filmen ska vi förklara vad en barn- och ungdomspsykiatrisk utredning är, och hur den går till. En utredning ska leda till en sammanfattning av dina svårigheter och styrkor. I vissa fall kan den beskrivningen sammanfattas i en diagnos. I andra fall beskrivs dina problem utan att de passar in på någon diagnos. Men resultatet visar också dina starka sidor, som du kan ta hjälp av, så att varje dag blir lite lättare. När du kommer till BUP för en utredning pratar vi om hur saker och ting fungerar för dig – bland kompisar, i skolan och hemma. Du kommer också att jobba en del med praktiska uppgifter, svara på frågor och titta på bilder som du sedan på olika sätt ska beskriva för din behandlare. En utredning brukar vara flera möten som är cirka en timme åt gången. För vissa kan det vara jobbigt att sitta så länge, och om du känner så är det självklart okej att ta en paus. På ett av dessa möten kan du träffa en läkare som också vill veta hur du har det. Även om du känner att du säger samma sak varje gång, så behöver både läkaren och behandlaren höra det från dig. Dina föräldrar eller andra vuxna som står dig nära kommer också att få träffa din behandlare. Då får de berätta om hur du var när du var liten och när du växte upp. När en utredning är klar får du en beskrivning av det som du känner är svårt eller jobbigt och det som du har lätt för och är bra på. Om du tycker att det är något som inte stämmer så är det viktigt att du säger det. Många tycker efteråt att de förstår lite mer om hur de själva fungerar och varför det blir som det blir ibland. Utredningen kan också hjälpa andra i din omgivning att få lite mer förståelse för hur du känner inför olika saker. Målet med utredningen är att du ska få den hjälp du behöver så att varje dag blir lite enklare.

Se en film om barn- och ungdomspsykiatrisk utredning

Frågor och svar om barn- och ungdomspsykiatrisk utredning


Vad är en BUP-utredning?

En utredning leder till en beskrivning av dina svårigheter och styrkor. I vissa fall kan den beskrivningen sammanfattas i en diagnos. I andra fall beskrivs dina problem utan att de passar in på någon diagnos. Med hjälp av utredningens resultat kommer man fram till vilken sorts stöd och hjälp som passar dig bäst.

Hur går en utredning hos BUP till?

Oftast tar en utredning flera veckor och omfattar flera möten. När du gör en utredning hos BUP pratar vi om hur saker och ting fungerar för dig bland kompisar, i skolan och hemma. Du kommer också jobba med en del praktiska uppgifter och få svara på frågor, till exempel genom att rita och berätta. För vissa kan det vara jobbigt att sitta så lång tid och om du känner så är det självklart okej att ta en paus.

På ett av mötena kommer du att träffa en läkare.

Dina föräldrar eller andra vuxna som står dig nära kommer också att träffa din behandlare. Då får de berätta mer om hur du var när du var liten och när du växte upp.

För vissa kan det vara jobbigt att sitta lång tid och om du känner så är det självklart okej att ta en paus.

Hur hjälper det mig?

När en utredning är klar får du en beskrivning av det som du känner är svårt eller jobbigt och det som du har lätt för och är bra på. Om du tycker att det är något som inte stämmer är det viktigt att du säger det.

Många tycker efteråt att de förstår lite mer om hur de fungerar och varför det blir som det blir ibland. Utredningen kan också hjälpa andra i din omgivning att få lite mer förståelse för hur du känner inför olika saker.

Målet med utredningen är att du ska få den hjälp du behöver så att varje dag blir lite enklare.