Samtalsbehandling

I samtalsbehandling pratar du tillsammans med en behandlare om det som är jobbigt och saker som krånglar till livet för dig. Ni bestämmer vad du vill uppnå och prövar olika saker för att förändra din situation till det bättre.

I den här filmen ska vi förklara vad samtalsbehandling är och hur det kan hjälpa dig. I samtalsbehandling kommer du och din behandlare jobba tillsammans. Ni pratar om hur du mår, bestämmer vad samtalen ska leda till och prövar olika saker för att din situation ska bli bättre. Ofta kan problem eller det som är jobbigt upplevas som en enda stor röra som känns omöjlig att reda ut på egen hand. Då är det bra att prata med en behandlare som hjälper dig att reda ut tankar och känslor lite i taget. Jobbiga känslor kan till exempel vara att känna sig så rädd att man får panik eller att vara så ledsen att man bara vill dra sig undan. Det kan också vara att bli så arg att det inte går att kontrollera sig. Känslor ska hjälpa oss att veta vad vi ska göra och hur vi ska agera i olika situationer, men ibland kan de hindra oss från att göra det vi vill. Ibland kan samtalen handla om negativa tankar. Till exempel tankar som att man är värdelös eller inte har något att säga till om. Hur vi tänker om oss själva påverkar hur vi mår och vad vi gör. I samtalsbehandling får du hjälp att hitta tankar och känslor som stärker dig, som lust att göra saker, hitta din egen vilja och våga stå för den du är. Mellan samtalen kan du få uppgifter som du ska göra. Det kan vara att du försöker ändra på hur du reagerar och vad du tänker i en viss situation, eller att du får i uppgift att göra saker som du behöver träna på. Innan en samtalsbehandling är det många som undrar: Kan jag berätta allting? Måste jag prata även om jag inte vill? Hur kommer behandlaren att reagera? Det är viktigt att du säger till om det är något du inte gillar eller om vi inte pratar om rätt saker. Många tycker att det är svårt att berätta om saker de aldrig har sagt eller sätta ord på känslor som man inte ens vågat tänka på själv. Det är svårt för de flesta i början. Men efter hand så ökar förtroendet och det hjälper mycket att sätta ord på det som är jobbigt. Din behandlare är van att prata om saker som är jobbiga, och det kan göras på många olika sätt. I samtalsbehandling får du hjälp av någon som ser dina problem utifrån. Med stöd av din behandlare hittar du nya tankar och känslor som hjälper dig.

Se en film om samtalsbehandling

Frågor och svar om samtalsbehandling


Varför behövs samtalsbehandling?

Meningen med samtalsbehandlingen är att du ska få hjälp av någon som ser problem utifrån så att du kan se dem på ett nytt sätt. Målet är att du tillsammans med behandlaren hittar lösningar som får dina problem att minska. I början planerar ni vad samtalsbehandlingen ska leda till och vad som ska bli bättre för dig.

Ofta kan problem och sånt som är jobbigt upplevas som en enda stor röra som är omöjlig att reda ut på egen hand. Då är det bra att prata med en behandlare som hjälper dig att reda ut dina tankar och känslor lite i taget.

Vad kommer vi att prata om?

Du och din behandlare kommer att prata om det du tycker är jobbigt och de tankar, känslor och beteenden som du kopplar till det.

Jobbiga känslor kan till exempel vara att känna sig rädd och få panik eller att bli så ledsen att man bara vill dra sig undan. Det kan också vara att bli så arg att det inte går att kontrollera sig.

Känslorna ska hjälpa oss att veta vad vi ska göra och hur vi ska agera i olika situationer, men ibland kan de hindra oss från att göra det vi vill.

I samtalsbehandling kan du också få hjälp att hitta känslor och tankar som stärker dig, som till exempel lust att göra saker, att hitta din egen vilja och att våga stå för den du är.

Kommer jag behöva göra något?

Mellan samtalen kan du få uppgifter som du ska träna på.

Uppgiften kan vara att försöka ändra på hur du reagerar och tänker i vissa situationer, eller att våga göra något du annars inte vågar.

Måste jag berätta allt för min behandlare?

Innan en samtalsbehandling börjar är det många som undrar: Kan jag lita på min behandlare? Kan jag berätta allting? Måste jag prata även om jag inte vill?

Många tycker att det känns svårt att berätta om saker de aldrig sagt högt eller sätta ord på känslor som man inte ens vågat tänka på själv. Det är svårt för de flesta i början. Men efter hand ökar förtroendet och det hjälper mycket att sätta ord på det som är jobbigt.

Din behandlare har träffat många ungdomar och deras familjer och har stor vana av att lyssna och att leda samtal. Om du ändå inte tycker att det fungerar bra med din behandlare ska du säga till om det. Det går att byta till någon annan.

Hur kan det hjälpa att prata?

Meningen med samtalsbehandling är att du får hjälp av någon som ser dina problem utifrån. Det gör det lättare att överblicka problemen och förstå hur de uppstår. Det gör också att du förstår dina tankar och känslor på ett nytt sätt och att du ser hur det kan bli bättre för dig.