Självvald inläggning

Självvald inläggning erbjuds till patienter som har en pågående kontakt med vår öppen- eller heldygnsvård och som har ett stort vårdbehov. Det innebär en möjlighet att själv begära att få bli inlagd på BUP:s heldygnsvård.

Individuell överenskommelse

Självvald inläggning innebär att du som patient kan skriva kontrakt med heldygnsvård och öppenvård, vilket ger dig möjlighet att själv vara med och bedöma om du känner ett behov av att få bli inlagd. Det rör sig om en individuell överenskommelse mellan dig som patient, dina vårdnadshavare samt öppen- eller heldygnsvården, som det går att använda sig av vid behov.

Under vistelsen erbjuds du samma vård som vid ett ordinarie vårdtillfälle och följer avdelningens ordningsregler och rutiner. Du kan stanna på självvald inläggning upp till fyra dagar, vid max tre tillfällen per månad.

Ökar patientens delaktighet

Syftet är att öka patientens delaktighet, egenmakt och ansvar. Behandlande läkare i samråd med personal i heldygnsvården och öppenvården beslutar om vem som erbjuds ett kontrakt för självvald inläggning. Beslutet fattas enligt följande kriterier:

  • pågående kontakt med öppenvård
  • en individuell vård- och krisplan
  • har varit inlagd inom heldygnsvård senaste året
  • förväntat högt vårdbehov
  • är intresserad och förstår innebörden av självvald inläggning.

Förekommer inom vuxenpsykiatrin

Alla avdelningar som bedriver psykiatrisk heldygnsvård inom Region Stockholm erbjuder möjlighet till självvald inläggning, och från och med december 2020 finns den möjligheten hos BUP Stockholm.

Är självvald inläggning aktuellt för dig som har ett kontrakt med någon av enheterna nedan?

Välkommen att ta kontakt med vår heldygnsvård: 

Heldygnsvårdsenhet 1, Sachsgatan 10: 08-616 69 70
Heldygnsvårdsenhet 2, Sachsgatan 10: 08-616 69 60
Heldygnsvårdsenhet S:t Göran, Vårdvägen 1: 08-123 52 090

Senast ändrad 2021-11-15