Behandling och andra insatser

BUP kan erbjuda olika typer av vårdinsatser beroende på vilka problem du har. Det vanligaste är att du börjar din kontakt med öppenvården och får en behandlingsansvarig behandlare på en BUP-mottagning.

BUP har olika vårdformer

  • I öppenvården går de flesta som får samtalsbehandling.
  • Ibland behövs intensivare vård och då kan BUP:s mellanvård hjälpa till med tätare besök och hembesök.
  • Det finns också vissa specialenheter inom BUP som arbetar med vissa problem, som tvång eller självskada.
  • Om det inte räcker så kan heldygnsvården lägga in patienter för dygnetruntvård.
Illustration av en ungdom och en vuxen som står och pratar.

Vilka behandlingar erbjuder BUP?

Behandlingsinsatserna skräddarsys utifrån din situation och dina problem och kan innehålla flera olika delar och insatser. Vi har sedan flera metoder som vi kan arbeta utifrån. Vanligtvis så sker det både individuella samtal och med familjen i någon form. Hur vi lägger upp det bestämmer vi tillsammans med dig och dina vårdnadshavare. 

Exempel på vanliga behandlingsmetoder:

  • Individuell samtalsbehandling, till exempel kognitivbeteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi och interpersonell terapi
  • Läkemedelsbehandling
  • Gruppbehandling
  • Familjebehandling
  • Beteendeträning
  • Internetförmedlad KBT för vissa tillstånd

Senast ändrad 2024-02-01