Trotssyndrom

Alla människor blir arga ibland. Det är vanligt att vi blir arga om vi känner oss orättvist behandlade eller om någon har gjort något dumt mot oss. Ilska är egentligen en bra känsla, eftersom den hjälper oss att få kraft att ändra på saker som vi tycker är problem.

Men för den som ofta blir väldigt arg kan det vara jobbigt. Och om du gör och säger saker som inte känns bra när du är arg kan det bli ännu jobbigare. Det är lätt att hamna i bråk med vuxna eller andra barn. Kanske flera i familjen hamnar i bråk och mår dåligt av det.

Trotssyndrom kallas det när det blir väldigt mycket ilska och bråk mellan barn och vuxna, och det håller i sig i flera månader. Då brukar det behövas hjälp för att bryta det bråkiga mönstret.

Trotssyndrom visar sig både i känslor och i beteende. Om du har trotssyndrom kan det till exempel innebära att du blir mycket arg, får stora utbrott och är lättirriterad. Ofta blir du arg för minsta lilla. Det handlar också om stökiga beteenden, som att du lätt och ofta hamnar i konflikter med vuxna, vägrar göra saker eller gör saker för att andra ska bli arga. När det är på det här sättet är det oftast jobbigt för både barn och vuxna.

Trotssyndrom är vanligt – ungefär fem procent av alla barn har det – men går att behandla så att det försvinner helt.

Få stöd och hjälp

När det är stökigt och bråkigt, och bråken inte går över, kan det vara bra att försöka få hjälp. Om bråken blir för långvariga finns det risk för att de blir värre, och att du mår ännu sämre. Ett första steg för att få hjälp kan vara att prata med skolsköterskan eller skolpsykologen om problemen. Sedan finns det mer hjälp att få på vårdcentralen, hos socialtjänsten och hos oss på BUP.

I all behandling av trotssyndrom arbetar vi först med att få till en mer positiv relation mellan dig och dina föräldrar eller andra nära vuxna. Det innebär att föräldrarna alltid är med i behandlingen av trotssyndrom. När relationen fungerar bättre är det lättare att prata med varandra och att hitta lösningar utan att någon ska bli arg.

Senast ändrad 2024-04-23