För remittenter

Alla remisser till BUP för patienter som inte har en pågående kontakt hos oss ställs till BUP:s remissportal En väg in.

Vårdgivare som använder journalsystemet TakeCare skickar remiss till BUP via TakeCare. Elevhälsan och andra vårdgivare med andra journalsystem använder egna remissblanketter. De skickas sedan till BUP En väg in i pappersform per post. Om du önskar rådgöra med BUP inför remittering går det bra att ringa till BUP En väg in på telefonnummer 08-123 524 50.

Remiss för neuropsykiatrisk utredning

För remisser som gäller neuropsykiatriska utredningar finns en särskild blankett som skolhälsovården ska använda. Både information om vilket underlag som krävs för remiss och själva blanketten hittar ni i riktlinjen Utredning och behandling av barn med misstänkt adhd, autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning i Stockholms län (PDF).

Riktlinjen kommer att revideras i samband med strukturförändringen, se nedan. 

BUMM:s tilläggsuppdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har fattat beslut om att utredningar och insatser för patienter med adhd/add som hittills har utförts inom BUMM inom Region Stockholm stegvis ska föras över till BUP. Förändringen är en del av utvecklingen av en sammanhållen vårdkedja för barn och unga med adhd/add. I ett första skede kommer BUMM:s tilläggsuppdrag med adhd/add-frågeställning för barn födda 2013 och senare att upphöra den 31 maj 2022.

Remisser till BUP

Från och med den 1 juni 2022 ska samtliga remisser med adhd/add-frågeställning för barn födda 2013 eller senare ställas till BUP Stockholm (barn- och ungdomspsykiatri i egen regi) via remissportalen En väg in eller till PRIMA BUP (barn- och ungdomspsykiatri i privat regi) till respektive upphandlad mottagning.

Om du önskar rådgöra med BUP inför remittering är du välkommen att ringa till BUP En väg in på telefonnummer 08-123 524 50 eller PRIMA BUP.

Remittenter har fått brev

Ett informationsbrev har mejlats ut till remittenter för att ge alla inblandade en möjlighet att regelbundet få veta vad som är aktuellt i denna strukturförändring.

Du kan läsa brevet här

Drivs som ett projekt

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har gett BUP Stockholm i uppdrag att operativt leda samordningen av överflyttningen av uppdraget om adhd-utredningar för barn och unga från BUMM till BUP. Projektet löper fram till den 31 december 2024.

Har du frågor?

För att möta vanliga frågor hos remittenter och andra har vi samlat ett antal frågor och svar om övergången i en FAQ (freqently asked questions). Du hittar bland annat information om bakgrund, tidsplanering och patientsäkerhet.
FAQ om projektet 

Vill du komma i kontakt med projektet?

För att få kontakt med projektledaren finns det en funktionsbrevlåda dit frågor som rör projektet kan skickas. Adressen är bupadhd.slso@regionstockholm.se

Till dig som är vårdgivare och remittent

Pappersremisser ska skickas till BUP En väg in.

Postadress:
BUP Stockholm
BUP En väg in
Sachsgatan 10
118 61 Stockholm

Faxnummer (En väg in):
010-303 37 03

Senast ändrad 2022-04-04