För remittenter och samverkanspartner

Alla remisser till BUP för patienter som inte har en pågående kontakt hos oss ställs till BUP:s remissportal En väg in.

Vårdgivare som använder journalsystemet Take Care skickar remiss till BUP via Take Care. Elevhälsan och andra vårdgivare med andra journalsystem använder egna remissblanketter. De skickas sedan till BUP En väg in i pappersform per post. Om du vill rådgöra med BUP inför remittering går det bra att ringa till BUP En väg in på telefonnummer 08-123 524 50.

Uppdaterade samverkansrutiner för hälso- och sjukvård, skola och förskola

Nu finns det ett nytt vägledningsdokument som heter ”Samverkansrutin för hälso- och sjukvård, skola och förskola vid remittering, utredning och behandling av barn med misstänkt adhd, autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning i Stockholms län”.

För remisser som gäller neuropsykiatriska utredningar finns det en särskild blankett som remittenten kan använda. Både information om vilket underlag som krävs för remiss och själva remissblanketten finns i bilaga 3 i dokumentet. Bilaga 3 finns också som en digital blankett på Vårdgivarguiden.

Samverkansrutinen för hälso- och sjukvård, skola och förskola finns på Vårdgivarguiden.

Till dig som är remittent

Pappersremisser ska skickas till BUP En väg in.

Postadress:
BUP Stockholm
BUP En väg in
Box 17222
104 62 Stockholm

Faxnummer (En väg in):
010-303 37 03

Senast ändrad 2024-02-01