Adhd

Har du svårt att koncentrera dig och att vara uppmärksam längre stunder? Är du ofta överaktiv och impulsiv? Det kan vara tecken på adhd.

Svårigheterna med uppmärksamhet och koncentration gör ofta att:

  • skolarbetet känns svårt eftersom du inte orkar koncentrera dig längre stunder
  • det lätt blir slarvfel för att du missar detaljer
  • du har svårt att komma ihåg vad läraren säger och får fråga flera gånger
  • du inte orkar hålla på länge med samma sak och lätt känner dig trött och uttråkad
  • du har svårt att komma igång med saker och svårt att bli klar med sådant som du har påbörjat.

Att vara överaktiv kan göra att:

  • det känns svårt att sitta still
  • du lätt känner dig rastlös
  • du gärna vill prata så fort och mycket att andra inte hinner med.

Impulsiviteten kan göra att du ofta hamnar i situationer där:

  • kompisar och familj blir ledsna eller arga för att du säger och gör saker utan att hinna tänka efter. Ibland kan du också ångra att du sagt eller gjort något.
  • du lätt hamnar i bråk eftersom det är svårt att kontrollera ilskan.

Få stöd och hjälp i skolan

Om du ofta känner att det är svårt att hålla sig koncentrerad, att sitta still och att din impulsivitet ställer till problem, kan du behöva stöd och hjälp för att lättare klara av omgivningens krav.

Ofta märks problemen mest i skolan och det är där man brukar behöva göra flest förändringar. Börja därför med att prata med skolsköterskan. Skolan ansvarar för att erbjuda det stöd som behövs för att göra skolarbetet lättare för eleven. För de allra flesta löser sig problemen då så att det blir lättare att klara skolarbetet. Men om du behöver mer hjälp än vad skolan erbjuder kan nästa steg vara att kontakta BUP eller vårdcentralen för att utreda vilken hjälp och stöd som finns att få.

Att utreda adhd

Om det visar sig att den hjälp som skolan erbjuder inte räcker kan du vända dig till BUP eller till en barnläkarmottagning om problemen är så stora att vardagen inte fungerar. Till exempel om problemen finns i fler situationer än i skolan.

Om utredningen görs på BUP behöver du komma hit flera gånger, både för att träffa behandlingspersonal och för att göra olika tester. Det är viktigt att ta reda på om svårigheterna beror på adhd eller något annat, så att vi kan ge rätt sorts stöd och hjälp. Läs mer om vad som händer på BUP här.

Senast ändrad 2021-01-29