Adhd

Har du svårt att koncentrera dig och att vara uppmärksam längre stunder när du inte är så motiverad? Eller är du ofta överaktiv, rastlös och har svårt att hejda dina impulser? Båda saker kan vara tecken på adhd.

Svårigheterna med uppmärksamhet och koncentration gör ofta att du

  • inte lägger märke till detaljer i uppgifter, som räknesätt, eller att du hoppar över information som behövs för att lösa uppgiften. Du kan även missa viktig information som någon berättar för dig. Du kan ha lätt för att tappa saker som nycklar och mobil, och glömmer saker som du har kommit överens om med dina föräldrar eller kompisar.
  • har svårt att jobba med en uppgift länge, särskilt uppgifter som du tycker är extra krävande och jobbiga. Det kan göra att du väntar med att göra uppgiften alldeles för länge eller att du på olika sätt försöker slippa att göra den.
  • har svårt att genomföra uppgifter och att planera hur du ska utföra dem på bästa sätt. Det kan göra att du missar att ta med dig material som behövs, eller att du inte blir färdig i tid. Ibland kanske du börjar med en uppgift, men slutar innan du är färdig med den. Du kan också bli störd av saker som låter och händer runtomkring. Kanske börjar du tänka på andra saker och därför inte kan koncentrera dig på det som du höll på med.

Att vara överaktiv kan göra att du

  • upplevs ha bråttom även om du inte har något som väntar. Andra kan tycka att du har ett högt tempo som är svårt att följa. Du kan också ha svårt att vara stilla – kanske vill du ha något i handen som du kan hålla på med, trumma på bordet med fingrarna eller skaka med benen.
  • rör dig och gör saker på ett väldigt energiskt sätt. Du kanske lämnar rummet eller ställer dig upp och rör på dig när det är tänkt att du ska stanna kvar och sitta ner. Du kan även ha svårt att göra saker på ett lugnt sätt, och du kanske pratar och kommenterar saker mycket mer än andra.
  • är impulsiv. Du kan ha svårt att vänta på din tur och kanske svårt att vara tyst. Det kan göra att du avbryter andra eller tar över i olika situationer utan att det var meningen.


Adhd kan visa sig på olika sätt. Vissa personer har bara svårigheter med uppmärksamheten och andra bara med överaktivitet eller impulsivitet. Några har svårigheter med båda.

Det är också ganska vanligt att man också har andra svårigheter samtidigt, till exempel svårigheter att hantera känslor, ångest eller nedstämdhet.

Få stöd och hjälp i skolan

Om du känner att du har dessa svårigheter ofta kan du behöva stöd och hjälp för att lättare klara av omgivningens krav.

Ofta märks problemen i skolan och det är där man brukar behöva göra flest förändringar. Prata med dina vårdnadshavare, lärare och skolsköterska. Skolan ansvarar för att erbjuda anpassningar och det stöd som behövs för att göra det lättare att klara skolarbetet.

Om det visar sig att den hjälp som skolan erbjuder inte räcker till och att problemen blir så stora att vardagen inte fungerar, kan du vända dig till BUP eller till en barnläkarmottagning.

Att utreda adhd

Det är viktigt att ta reda på om svårigheterna beror på adhd eller något annat, så att vi kan ge rätt sorts stöd och hjälp. Läs mer om vad som händer på BUP här.

Senast ändrad 2023-09-27