BUP Mellanvård

Mellanvårdsmottagningarna samarbetar med och förstärker vården på de lokala mottagningarna när mer intensiv behandling behövs.

Man kan inte själv söka sig till BUP Mellanvård eftersom det är en så kallad intern resurs inom BUP. Det betyder att om en öppenvårdsmottagning inom BUP ser ett behov så kan de skicka en remiss till den mellanvårdsmottagning som tillhör det område man bor i.

Mellanvården samarbetar med en öppenvårdsmottagning när en mer intensiv behandling behövs. Med sina mobila team har mellanvården möjligheter att specialanpassa behandlingsinsatser då det finns möjlighet att arbeta både i hemmiljö, annan närmiljö eller på mottagningen.

Mellanvården kan också ha en tätare kontakt än öppenvårdsmottagningen, med fler eller längre besök och telefonkontakter. Det mellanvården gör, det vill säga insatserna, är tidsbegränsat. De utgår från tydliga mål som också följs upp regelbundet.