För dig som är vårdgivare

Här hittar du information som vi inom BUP Stockholm har tagit fram men som kan vara hjälpsam för dig som vårdgivare inom andra regioner.

Bedömningsinstrument

BUP Stockholm har medverkat i arbetet med att översätta bedömningsinstrument till svenska. Instrumenten får skrivas ut och användas fritt, med beaktande av upphovsrätten. Läs mer om instrumenten.

BUP Stockholms farmakainstruktion

Här hittar du BUP Stockholms instruktion för barn- och ungdomspsykiatrisk läkemedelsbehandling – Farmakainstruktionen 2024 (pdf). Utöver Farmakainstruktionen finns nedan även kompletterande dokument för nedladdning.

Här kan du laddda ned
Supplement Klonidin vid akut agitation och Klozapin kunskapsstöd. Du hittar också Litiumkompendiet som är framtaget av Psykiatri Sydväst,  Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och är anpassat för barn och unga av BUP Stockholms farmakagrupp

Farmakainstruktionen är framtagen av våra experter som i en särskild farmakagrupp har haft ambitionen att ge ett sammanhängande behandlarstöd vid läkemedelsbehandling. Den är avsedd att vara ett stöd för läkare och sjuksköterskor, men även andra yrkesgrupper kan ha nytta av instruktionen. Farmakainstruktionen är framtagen utifrån Stockholms behov, men kan även vara användbar för dem som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatri i andra regioner.