För dig som är vårdgivare

Här hittar du information som vi inom BUP Stockholm har tagit fram men som kan vara hjälpsam för dig som vårdgivare inom andra regioner.

Bedömningsinstrument

BUP Stockholm har medverkat i arbetet med att översätta bedömningsinstrument till svenska. Instrumenten får skrivas ut och användas fritt, med beaktande av upphovsrätten. Läs mer om instrumenten.

BUP Stockholms farmakainstruktion

Här hittar du BUP Stockholms instruktion för barn- och ungdomspsykiatrisk läkemedelsbehandling – Farmakainstruktionen 2023 (pdf). En lista med information om de senaste uppdateringarna kan laddas ner här.

Farmakainstruktionen är framtagen av våra experter som i en särskild farmakagrupp har haft ambitionen att ge ett sammanhängande behandlarstöd vid läkemedelsbehandling. Den är avsedd att vara ett stöd för läkare och sjuksköterskor, men även andra yrkesgrupper kan ha nytta av instruktionen. Farmakainstruktionen är framtagen utifrån Stockholms behov, men kan även vara användbar för dem som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatri i andra regioner.