För dig som är vårdgivare

Här hittar du information som vi inom BUP Stockholm har tagit fram men som kan vara hjälpsam för dig som vårdgivare inom andra regioner.

Bedömningsinstrument

BUP Stockholm har medverkat i arbetet med att översätta bedömningsinstrument till svenska. Instrumenten får skrivas ut och användas fritt, med beaktande av upphovsrätten. Läs mer om instrumenten.

BUP Stockholms farmakainstruktion

Farmakainstruktionen är framtagen av våra experter som i en särskild farmakagrupp har haft ambitionen att ge ett sammanhängande behandlarstöd vid läkemedelsbehandling. Instruktionen är avsedd att vara ett stöd för läkare och sjuksköterskor, men även andra yrkesgrupper kan ha nytta av den. Den är framtagen utifrån Region Stockholms behov, men kan även vara användbar för dem som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatri i andra regioner.

Här kan du ladda ner BUP Stockholms instruktion för barn- och ungdomspsykiatrisk läkemedelsbehandling. Utöver farmakainstruktionen finns det även kompletterande dokument för nedladdning.