Vad beror EIPS på?

Det finns olika teorier om hur emotionellt instabilt personlighetssyndrom uppstår, men sannolikt spelar både arv och miljö in.

Forskarna har kommit fram till att gener kan vara en orsak. Det betyder att en del som har EIPS har en medfödd sårbarhet, som till exempel kan göra att de lättare får starka känslopåslag och är impulsiva. Forskning har också visat att det är en betydligt större andel av personer med EIPS som under uppväxten har råkat ut för någon form av svår livshändelse, jämfört med personer som inte har EIPS. Men alla som har EIPS har inte varit med om svåra saker.

Det finns alltså olika möjliga ”vägar” – eller kombinationer av vägar – till att hamna i de svårigheter som kännetecknar emotionell instabilitet.

Senast ändrad 2024-04-23