Mobbning

Mobbning innebär att du blir kränkt flera gånger av en eller flera personer. Du kan utsättas för mobbning både i skolan och på fritiden, via sociala medier eller genom sms och mejl.

Mobbning kan vara att du kallas för kränkande och nedlåtande saker, eller att du blir utsatt för våld eller hot om våld. Det kan också vara sådant som är svårare för utomstående att uppfatta, till exempel att klasskamraterna suckar när du går förbi eller vill sätta sig vid deras bord i matsalen, att de gör miner eller fnissar när du säger något under en lektion eller att du inte blir tillfrågad om att följa med på aktiviteter.

I sociala medier, som Instagram, Tiktok eller Snapchat, kan det vara att någon skriver nedlåtande kommentarer, sprider rykten eller publicerar kränkande bilder.

Den som blir mobbad äger tolkningsföreträde. Det innebär att det bara är den som mobbas som kan bestämma om den är mobbad.

Att bli mobbad påverkar livet

Den som blir mobbad kan ofta känna sig väldigt ensam och utsatt. Det är lätt att tro att det är ens eget fel. Att bli mobbad påverkar livet på många sätt. En del barn och unga vill inte gå till skolan och undviker situationer där de som mobbar kan vara. Det är också vanligt att få fysiska besvär, som ont i huvudet eller magen och det kan vara svårt att koncentrera sig i skolan.

Om mobbningen pågår under lång tid kan det påverka självkänslan. Det är lätt att börja tro att det som sägs om en är sant. Många skäms för att de är utsatta och vågar därför inte berätta det för någon.

Få stöd och hjälp

Om du mår dåligt för att du känner dig mobbad, brukar ett första steg mot att det ska bli bättre vara att berätta för någon vuxen om problemen. Det kan vara en förälder eller någon annan vuxen du litar på, en lärare, skolpsykologen, skolkuratorn eller skolsköterskan. Det är de vuxnas ansvar att se till att barn och unga känner sig trygga.

Ofta kan den som är vuxen se fler möjliga lösningar även på svåra situationer. Det kan också kännas skönt att få prata med någon som stöttar en. På så sätt kan du stärka din självkänsla. Med stärkt självkänsla kan det vara lättare att stå emot dem som beter sig dåligt.

Om det känns svårt att berätta för en vuxen kan ett första steg vara att chatta anonymt med någon, till exempel på Bris, Tjejzonen eller Killar.se.

Skolan har ansvaret

Om du blir mobbad måste det alltid tas på allvar. Om en lärare eller skolpersonal får veta att någon blir mobbad är de skyldiga att genast ta tag i det och hjälpa den som är utsatt. Det är alltså viktigt att någon vuxen på skolan får veta hur du har det. I skolan, förskolan och på fritids ska det alltid finnas en plan för hur personalen ska hantera mobbning.

För att få bukt med mobbning behöver man ofta prata med hela gruppen som är inblandad och som berörs av mobbningen. Det handlar inte enbart om den som leder mobbningen och den som blir utsatt. Även de som stödjer och de som passivt tittar på när någon mobbas är en del av det som sker.

När kan BUP hjälpa till?

Den som blir mobbad känner sig ofta ensam och deprimerad. Det kan till och med kännas så att livet inte är värt att leva, och att man vill ta sitt liv eller skada sig själv. I sådana situationer finns det stöd och hjälp att få av BUP. En vuxen kan hjälpa till med att kontakta oss. Du som är ung kan också själv ta kontakt med BUP.

Tips: Att säga ifrån

Att våga säga ifrån när någon är oschysst kan vara svårt. Så här kan du träna på att säga ifrån:

  • Börja med att fundera på i vilka situationer du skulle vilja säga ifrån. Sedan väljer du en sådan situation att börja träna på. Det kan till exempel vara när en kompis kallar dig för något som sårar eller att du blir avbruten när du pratar.
  • Skriv ner vad kompisen brukar säga och vad du själv brukar svara.
  • Fundera på vad du skulle vilja svara men inte vågar. Skriv ner det också.
  • Läs det du har skrivit högt för dig själv, men istället för att läsa det du brukar svara, läser du det du skulle vilja svara. Läs många gånger så att det känns lättare att säga.
  • Nästa gång situationen uppstår är det dags att säga det på riktigt. Efteråt kan det kännas bättre för att du vågade säga ifrån. Det kan göra att du får starkare självkänsla så att du vågar göra likadant även i andra situationer.

Senast ändrad 2022-06-27