Inför ditt besök på BUP

Det finns några saker som är bra att känna till när du har fått en tid på en BUP-mottagning.

Vi är en del av hälso- och sjukvården och för journal. Alla vårdgivare är skyldiga att föra journal för varje patient. Det är mycket viktigt att till exempel bedömningar, behandling och uppföljning finns dokumenterat i journalen för att kunna ge en god och säker vård. 

Tecknad bild av en ung person som tittar rakt fram

Sekretess

  • All personal inom vården har tystnadsplikt. Grunden är att alla uppgifter om dig lyder under sekretess.
  • Samtidigt gäller att vårdnadshavare har rätt till information och insyn om sitt barn om det är under 18 år.
  • Exakt vad en vårdnadshavare ska få veta behöver vi avgöra från fall till fall, ofta tillsammans med dig. Något förenklat kan man säga att ju äldre patienten är – desto mer sekretess gäller.
  • Ett barn eller en ungdom kan alltid komma till BUP för en första bedömning utan att vårdnadshavare måste få veta om det.