BUP Akuten

Vi tar emot barn och ungdomar under 18 år som bor i Stockholms län och behöver akut psykiatrisk hjälp på kvällar, nätter och helger. Du kan komma direkt till oss eller komma hit efter att ha blivit hänvisad via någon av våra lokala mottagningar eller BUP En väg in. Vi har även en telefonrådgivning dit du kan ringa för att få hjälp i den akuta situationen.

Kontakt och öppettider

Om du är patient på någon av våra öppenvårdsmottagningar eller neuropsykiatriska mottagningar kan du vända dig till vår dagakut på vardagar klockan 8.00–16.00. Här finns kontaktuppgifter till dagakuten. Efter klockan 16.00, nätter och helger kontaktar du BUP Akutenhet för akut barn- och ungdomspsykiatrisk hjälp. Se kontaktuppgifter nedan. 

Om du inte har en pågående kontakt med BUP ringer du i stället till En väg in på telefonnummer 08-123 524 50 på vardagar mellan klockan 8.00 och 16.00.

BUP Akutenhet

Telefonnummer: 08-123 669 00

Telefontider: På vardagar mellan kl. 8.00 och 16.00 når du oss via En väg in på 08-123 524 50 (välj knappval 3 för akuta ärenden). På kvällar, nätter och helger kan du ringa direkt till akuten.

Adress: Sachsgatan 10 på Södermalm i Stockholm. Hitta hit på Google maps.

Öppettider: dygnet runt

Tecknad bild av två kompisar där den ena har handen på den andras axel

Att komma till BUP-akuten

  • När en ung person kommer till oss ger vi i första hand krisbehandling och stöd. Vi gör också en psykiatrisk bedömning av personens tillstånd och gör en bedömning av det akuta vårdbehovet.
  • Så snart som möjligt samlar vi också familjen och andra som finns runt personen för att se vilka resurser som finns för att ge stöd och hjälp.
  • Alla som besöker oss stannar inte över natten. Två tredjedelar av dem som kommer till oss åker hem samma dag. När personen stannar kvar över natten sker det alltid i samråd med en vårdnadshavare.
  • Dagen efter att personen lagts in för vård över natten samlar vi nätverket kring hen för att gå igenom vad som hänt. Med nätverk menar vi föräldrar eller annan vårdnadshavare. Personal från socialtjänsten kan också vara med. I de flesta fall kan man sedan följa med föräldrarna eller annan vårdnadshavare hem.
  • Ett mindre antal ungdomar får fortsatt vård på någon av BUP:s heldygnsvårdsenheter. Där kan ungdomarna och deras familjer få behandling när de under en period behöver omfattande och intensiva insatser. BUP Heldygnsvård har också en enhet för specialistvård för unga med psykotiska och bipolära tillstånd och en enhet för dagvård.
Tecknad bild av en ung person som sitter på golvet och tittar upp

Varför kommer man till BUP-akuten?

  • Till BUP-akuten kommer barn och ungdomar som till exempel har skadat sig själva allvarligt, har planer på att ta sitt liv eller försökt att göra det. 
  • Polisen kommer också in med ungdomar som varit våldsamma hemma, eller hotat att skada sig själva eller andra ute i samhället.
  • De flesta barn och ungdomar kommer till akutenheten tillsammans med någon av eller båda föräldrarna. Om en ung person kommer själv eller tillsammans med en kompis försöker vi snabbt få kontakt med föräldrarna så att de kan komma till akuten.

Senast ändrad 2023-11-17