Adhd – vad händer på BUP?

När du kommer till BUP behöver vi ta reda på om dina svårigheter med koncentration, överaktivitet och impulsivitet beror på adhd eller om det kan finnas någon annan förklaring. Det gör vi genom en utredning.

Så går en utredning för adhd till

Under utredningen behöver du oftast komma till oss flera gånger, för intervju, samtal och för att göra olika tester. 

När vi gör en utredning för adhd behöver vi få information om dig från dig själv, dina föräldrar och dina lärare. När du kommer till BUP får du därför beskriva dina svårigheter och i vilka situationer det brukar uppstå problem. Vi pratar om det som kan vara svårt, men även om dina styrkor och hur du kan använda dem på bästa sätt. Vi kommer också att prata med dina föräldrar för att få deras bild av hur du har varit som liten, för att kunna ta hänsyn till om svårigheterna har märkts av under din utveckling. Ofta pratar vi även med din lärare, och ibland gör vi ett skolbesök. 

Tester är en viktig del av utredningen. De kan hjälpa till att beskriva vad som kan vara lättare eller svårare för dig, till exempel problemlösning eller språklig förmåga. Resultaten väger vi sedan in i utredningen för att se om dina svårigheter stämmer överens med svårigheter som personer med adhd brukar ha.

Du kommer även att få göra en läkarundersökning.

Om utredningen pekar på att du har adhd kommer vi att förklara vad det innebär och berätta om stöd och hjälp som finns.

Så får du hjälp och stöd när du har adhd

Om BUP gör bedömningen att du har adhd, finns det hjälp och stöd att få. Hjälpen kan se olika ut för olika barn och ungdomar beroende på vad de har svårt med, ålder och mognadsgrad.

En viktig del av behandlingen går ut på att ge information till dig, dina föräldrar och lärare om adhd, vad som känns svårt och hur du och dina föräldrar och lärare ska hantera det. Vi på BUP brukar ofta träffa personal från skolan för att diskutera hur du bäst kan få hjälp och stöd där. Det finns olika kurser och grupper för dig som har fått diagnosen adhd.

Många som har adhd har svårt att organisera, planera och prioritera och kan därför behöva hjälp av en arbetsterapeut för att få struktur på vardagen.

Många barn och unga kan få hjälp av läkemedel för att minska sina adhd-symtom.

Stöd hos Adhd-center eller BUP

Adhd-center är ett stöd- och kunskapscenter för unga med adhd, där du i grupp får lära dig om adhd och hur du kan hantera dina svårigheter. Du får hjälp med knep och tips om praktiska verktyg för att lättare kunna klara av vardagen, och träffar andra unga med liknande erfarenheter.

Vissa fortsätter att ha kontakt med BUP. Oftast är det de som får läkemedel och därför behöver fortsätta att träffa en sjuksköterska eller läkare, eller de som förutom svårigheterna med adhd, även behöver hjälp med andra sorters problem. Det kan till exempel vara att du känner dig väldigt ledsen eller orolig, eller att relationen med kompisar och andra i din närhet inte fungerar.

Senast ändrad 2023-02-27