Adhd – vad händer på BUP?

När du kommer till BUP kommer vi att ta reda på om dina svårigheter att styra över din koncentration, aktivitetsnivå och impulsivitet beror på adhd eller om det kan finnas en annan förklaring.

Så går en utredning för adhd till

När vi gör en utredning för adhd behöver vi få information om dig från dig själv, dina vårdnadshavare och din lärare. Viss information, till exempel från skolan, har vi fått redan innan utredningen påbörjas.

Informationen behövs för att vi ska kunna kunna ställa rätt diagnos, men också för att kunna utesluta andra tillstånd med liknande svårigheter, till exempel autism. Om det visar sig behövas utreder vi även dessa tillstånd, för att du ska få så bra hjälp som möjligt framöver.  

När du kommer till BUP får du beskriva dina utmaningar och i vilka situationer det brukar uppstå problem. Vi kommer också att prata med dina vårdnadshavare för att få en bild av hur du har varit och fungerat tidigare i livet, och hur det fungerar nu. Ibland behöver vi få mer information från skolan, och då pratar vi med din lärare. I sällsynta fall behöver vi även göra ett besök i skolan. 

Tester kan ingå i utredningen. De utförs av en psykolog och kan hjälpa till att ta reda på vad som kan vara lättare eller svårare för dig.

Du kommer även att få göra en läkarundersökning. Undersökningen görs för att ta reda på om något som har med kroppen att göra påverkar utredningen, och om det i så fall kan behöva utredas. 

Om du får diagnosen adhd kommer vi att förklara vad det innebär och berätta om vilket stöd och vilken hjälp som finns.

Så får du hjälp och stöd när du har adhd

Om BUP gör bedömningen att du har adhd, finns det hjälp och stöd att få.

En viktig del av behandlingen är att du och dina vårdnadshavare får information om vad diagnosen innebär. Vi ger också information till skolan om vad vi har kommit fram till. Det finns även olika kurser och grupper för dig som har fått diagnosen adhd. Adhd-center (läs mer längre ner) ger information till barn och tonåringar.

Läkemedel kan hjälpa dig att styra över din förmåga att koncentrera dig och komma igång med aktiviteter som du inte är så motiverad för. De gör det också lättare för dig att hantera impulser och känslor.

Många som har adhd har svårt att organisera, planera och prioritera, och då kan en arbetsterapeut hjälpa till att få struktur på vardagen. 

Stöd hos Adhd-center eller BUP

Adhd-center är ett stöd- och kunskapscenter för unga med adhd, där du i grupp får lära dig om adhd och hur du kan hantera dina svårigheter. Du får hjälp med knep och tips om praktiska verktyg för att lättare kunna klara av vardagen, och träffar andra unga med liknande erfarenheter.

Vissa fortsätter att ha kontakt med BUP. Oftast är det de som får läkemedel och som därför behöver fortsätta att träffa en sjuksköterska eller läkare.

Senast ändrad 2024-04-23