Adhd – vad händer på BUP?

När du kommer till BUP behöver vi ta reda på om dina svårigheter med koncentration, överaktivitet och impulsivitet beror på adhd eller om det kan finnas någon annan orsak, det vill säga vi gör en bedömning. Det gör vi för att du ska få rätt sorts stöd och hjälp.

Så går en bedömning av adhd till

Bedömningen innebär att du behöver komma till oss flera gånger, både för att träffa behandlingspersonal och för att göra olika tester.

När du kommer till BUP får du beskriva dina svårigheter och i vilka situationer det brukar uppstå problem. Du får också berätta hur länge det har känts så. Vi pratar om det som kan vara svårt, men även om dina styrkor och hur du kan använda dem på bästa sätt. Vi kommer också att prata med dina föräldrar för att få deras bild av hur du har varit som liten, för att i bedömningen kunna ta hänsyn till om svårigheterna har märkts av under din utveckling. Det är en förutsättning för att en diagnos ska kunna ställas. Under utredningen får du även göra en läkarundersökning.

Testerna går bland annat ut på att lösa olika uppgifter på tid och att testa rörelseförmågan. Testerna görs för att personer med adhd brukar ha svårt för vissa sorters uppgifter, medan de klarar andra väldigt lätt. Resultaten väger vi sedan in i bedömningen för att se om dina egenskaper stämmer överens med egenskaper som personer med adhd brukar ha.

Om vår bedömning pekar på att du har adhd kommer vi att förklara vad det innebär och berätta om stöd och hjälp som finns. Du får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och dina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.

Så får du hjälp och stöd när du har adhd

Om BUP gör bedömningen att du har adhd, finns hjälp och stöd att få. Hjälpen kan se olika ut för olika personer beroende på vad de har svårt med, men ofta går det ut på att öka kunskapen om adhd och att själv lära sig om det som känns svårt och hur du ska hantera det. Föräldrar och andra vuxna runt omkring kan behöva veta hur dina svårigheter ser ut, så att de bättre kan förstå hur du mår och känner. Vi på BUP kan också hjälpa till att berätta för lärare på skolan, så att hjälpen och stödet där kan bli bättre.

Du kommer även att få träna på sådant som känns svårt. Det kan till exempel vara att koncentrera sig på en sak i taget. Det kan också vara att rikta uppmärksamheten åt ett visst håll.

Ibland kan du få medicin som hjälper dig att fokusera och fungera bättre i vardagen. Det behöver du diskutera och prova ut tillsammans med en läkare.

Stöd i skolan, hos Adhd-center eller BUP

Var du bäst får hjälp efter att du har fått din adhd-diagnos kan variera. För vissa kan diagnosen leda till att deras behov av stödinsatser i skolan blir mer tydliga. Då ansvarar skolan för att genomföra de förändringar som behövs, till exempel se till att du får hjälp av en specialpedagog.

För andra är Adhd-center ett bra ställe. Det är ett stöd- och kunskapscenter för unga med adhd, där du i grupp får lära sig om adhd och hur du kan hantera dina svårigheter. Du får hjälp med knep och tips om praktiska verktyg för att lättare kunna klara av vardagen, och träffar andra unga med liknande erfarenheter.

Vissa fortsätter att ha kontakt med BUP. Oftast är det de som får medicin och därför behöver fortsätta att träffa en sjuksköterska eller läkare, eller de som förutom svårigheterna med adhd, även behöver hjälp med andra sorters problem. Det kan till exempel vara att du känner dig väldigt ledsen eller orolig, eller att relationen med kompisar och andra i din närhet inte alls fungerar.

Senast ändrad 2021-02-01