Vård vid könsdysfori blir nu nationell och högspecialiserad

Sedan 1 januari 2024 bedrivs all könsdysforivård som nationell högspecialiserad vård, NHV, enligt ett beslut från Socialstyrelsen. Syftet med förändringen är att bidra till att vården blir mer jämlik över hela landet och underlätta för samarbete mellan olika regioner.

BUP Könsinkongruens och könsdysfori, KID, är den mottagning inom BUP Stockholm som bedömer och utreder könsinkongruens och könsdysfori och ger insatser till barn och ungdomar när det finns sådana behov. Mottagningen tar emot unga på remiss från barnpsykiatriska verksamheter över hela landet.

Steve Berggren är chef för BUP:s sektion för forskning och utveckling där BUP KID ingår. Han förklarar bakgrunden till förändringen.

– Tanken bakom Socialstyrelsens beslut är att vården ska bli mer likvärdig och tillgänglig oberoende av var du bor i Sverige. Genom att göra den här typen av vård till så kallad nationell högspecialiserad vård skapas också bättre förutsättningar för forskning och utveckling. Tanken är att vi genom ett ökat samarbete kan skapa en bättre vårdkedja för patienten.

De regioner som utöver Region Stockholm har fått tillstånd att utföra nationell högspecialiserad vård är Region Östergötland och Västra Götalandsregionen.

Började 1 januari 2024

Formellt sett trädde beslutet i kraft den 1 januari i år. Men rent konkret kommer det att ta lite tid innan förändringen märks, berättar Steve.

– För vår del, inom Region Stockholm, kommer vi att samarbeta med Region Uppsala och tillsammans skapa en struktur för att gemensamt ta hand om patienter inom de två regionerna. På motsvarande sätt kommer Region Östergötland att samarbeta med Region Skåne, och Västra Götalandsregionen ska samarbeta med Region Västerbotten. På så sätt kommer alla delar av landet där könsdysforivård bedrivs att vara inkluderade.

En fördel med förändringen, säger Steve, är möjligheten att samarbeta över gränserna mellan regionerna för att bemanna den typ av specialiserade tjänster som behövs inom området.

– Med den samlade kvalificerade kompetens som finns inom våra respektive regioner har vi goda möjligheter att hitta medarbetare med de specialiserade kvalifikationer som behövs. När nu vården blir en del av den nationella högspecialiserade vården ökar också kraven på och möjligheterna till forskning inom området. Även det leder till en ökad patientnytta.

Steve berättar att vården av könsdysfori har utvecklats en hel del under senare år, och att möjligheterna till en fortsatt utveckling nu också ökar.

– Det här är ytterligare en fördel, eftersom vi tillsammans med andra regioner kan samla våra resurser för att i ännu högre grad utforma vården på bästa sätt för våra patienter. Jag tror att det är viktigt att vi skapar en tydlighet kring vården av könsdysfori, och jag ser positivt på att vi kommer att samarbeta mer med övriga regioner.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Könsdysfori - Socialstyrelsen
Nationell högspecialiserad vård - Socialstyrelsen

 

 

 

 

 

Publicerad 2024-03-11