Utvecklas på BUP

För att vi alltid ska kunna bemöta våra patienter och deras närstående på bästa sätt, är det viktigt att alla medarbetare får den kompetensutveckling de behöver.

Kompetensutveckling ses ofta som de kurser och utbildningar som man som medarbetare får gå utanför den vanliga arbetsplatsen. Men det är egentligen bara en mindre del av den totala kompetensutvecklingen som du får i ditt arbete. Merparten av kompetensutvecklingen sker i det dagliga arbetet, när du möter patienter, deras närstående och dina kolleger. Vi lär, ofta omedvetet, av varandra varje dag.

Naturligtvis erbjuder vi våra medarbetare extern kompetensutveckling också. Det finns mycket goda möjligheter att gå kurser och till och med hela utbildningar på betald arbetstid. Det senare gäller främst PTP-psykologer, ST-läkare och sjuksköterskor som vill specialisera sig. Vilka kurser och utbildningar du behöver gå kommer du och din chef fram till i det årliga medarbetarsamtalet, utefter dina önskemål och verksamhetens behov. 

Kompetensstegar

För att cheferna ska kunna planera vilket behov av kompetens de har på sina respektive enheter, har så kallade kompetensstegar för ett antal olika yrkeskategorier tagits fram inom Region Stockholm. Chefen och medarbetaren bestämmer tillsammans vilken nivå medarbetaren befinner sig på och diskuterar utifrån det om medarbetaren ska klättra vidare uppför stegen, eller stanna på nivån och bredda sig inom den.

Kompetensstegar finns för följande yrkeskategorier som finns inom BUP:

  • arbetsterapeuter
  • fysioterapeuter
  • kuratorer
  • medicinska sekreterare
  • psykologer
  • sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor
  • undersköterskor/mentalskötare.