Vad beror bipolär sjukdom på?

I likhet med flera andra psykiatriska diagnoser räknar forskarna med att bipolär sjukdom beror på en kombination av arv och miljöfaktorer.

Ärftliga faktorer har betydelse. Det är därför vanligt att flera i en släkt har liknande svårigheter. Miljöfaktorer, exempelvis upplevelser och erfarenheter som du har under din uppväxt, kan också ha stor betydelse för utvecklingen av sjukdom.

Det är sällan som det finns en säker förklaring till varför en viss person får bipolär sjukdom.

Senast ändrad 2022-09-21