Anorexi

Anorexi är en ätstörning som innebär att du försöker svälta dig själv för att gå ner i vikt.

Gemensamt för personer med anorexi är att vikt, mat och ätande tar upp en väldigt stor del av deras tankar och liv.

Det är vanligt att anorexi börjar med tankar om att vilja ändra sin kropp. Ibland stannar det vid tankar, men om du börjar göra saker för att kontrollera din kropp, kan det handla om en ätstörning. Då går du för långt i din vilja att äta nyttigt eller motionera och utvecklar istället ett osunt beteende. Du kanske också hoppar över måltider. Ofta försöker du göra detta i smyg.

Det är vanligt att personer med anorexia även har symtom av bulimi. Då tappar de ibland kontrollen över sitt ätande och hetsäter för att sedan kräkas.

Läs mer om ätstörningar.