Anorexi

Anorexi är en ätstörning som innebär att du försöker svälta dig själv för att gå ner i vikt.

Gemensamt för personer med anorexi är att tankar på vikt, mat och ätande tar upp en väldigt stor del av livet.

Det är vanligt att anorexi börjar med tankar om att vilja ändra sin kropp. Ibland stannar det vid tankar, men om du börjar göra saker för att kontrollera din kropp, kan det handla om en ätstörning. Då går du för långt i din vilja att äta nyttigt eller motionera och utvecklar istället ett osunt beteende. Du kanske också hoppar över måltider. Ofta försöker du göra detta i smyg.

Det händer ibland att personer med anorexi drabbas av bulimi, det vill säga att de hetsäter och sedan försöker göra sig av med maten, till exempel genom att kräkas. Om du känner igen dig i beskrivningen är det viktigt att du berättar om det, så att du kan få rätt hjälp.

Senast ändrad 2024-05-14