Bipolär sjukdom – vad händer på BUP?

När du kommer till BUP behöver vi ta reda på vilka symtom du har och om symtomen uppfyller kriterierna för bipolär sjukdom, det vill säga vi gör en bedömning. Det gör vi för att kunna erbjuda rätt sorts stöd och behandling.

Så går en bedömning av bipolär sjukdom till

För att ta reda på mer om de känslosvängningar du har kommer vi att ställa många frågor. Du får berätta om dina symtom, hur länge du har haft dem och hur de har förändrats under tiden. Exempel på frågor som vi ställer är om det finns sjukdomar i släkten och hur det fungerar hemma, i skolan och med kompisar. Vi kommer också att prata med dina föräldrar och kanske också med andra personer som är viktiga i ditt liv.

Du får träffa både en psykolog och en läkare. Det är för att ta reda på vilken hjälp och behandling du behöver. Läkaren undersöker också om du har någon kroppslig sjukdom som kan påverka hur du mår psykiskt.

Ofta får du också fylla i ett formulär. Formuläret innehåller påståenden, där du ska ange på en skala hur väl du tycker att påståendena stämmer.

Bedömningen hjälper oss att ta reda på om de känslosvängningar du har kan beskrivas som bipolär sjukdom. Om vår bedömning pekar på att du har bipolär sjukdom kommer vi att förklara vad det innebär och berätta om stöd och hjälp som finns. Du får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och dina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.

Så får du stöd och hjälp

Om du har bipolär sjukdom behöver du både medicin och behandling med samtal. Medicinen stabiliserar känslorna så att de inte ska svänga så kraftigt. Den gör också att du blir starkare och kan stå emot sjukdomen, så att du lättare kan ta till dig den samtalsbehandling du får. Vilken medicin du ska få behöver du diskutera och prova ut tillsammans med en läkare.

Under samtalen får du lära dig mer om bipolär sjukdom och de symtom som hör till sjukdomen. Även familj och syskon får komma till BUP. Ni får prata om olika situationer som kan uppstå när någon mår dåligt och hur ni ska göra för att hantera dem. Familjen får också veta mer om vad de kan göra för att stötta dig på bästa sätt.

Vi på BUP kan också ge stöd till att genomföra förändringar hemma och i skolan. Till exempel kan vi prata med lärare, för att komma överens om en lagom nivå på kraven som ställs i skolarbetet. Vi kan också hjälpa till med att sätta upp rutiner för hur du bör äta, sova och röra på dig. Regelbundenhet är bra, och det är också bra att känna sig frisk i kroppen för att kunna må bättre psykiskt.

Ibland kan ni också få komma på gruppträffar och träffa andra ungdomar och familjer med liknande erfarenheter.

Kan du bli inlagd?

Ibland händer det att vissa mår så dåligt att de behöver stöd och hjälp dygnet runt. Det kan till exempel vara om du behöver stöd och hjälp med att aktivera dig när du är väldigt deprimerad, eller hjälp med att begränsa aktiviteter om du är uppvarvad eller manisk. Då kan du få stanna över natten på vår BUP-klinik, ofta tillsammans med en förälder.

Senast ändrad 2024-04-23