Media

Vid pressfrågor kontakta kommunikationsansvarig på BUP Stockholm.

Liza Junker, kommunikationsansvarig: 08-514 520 14
e-post liza.junker@sll.se

Senast ändrad 2020-12-11