Media

Vid pressfrågor kontakta kommunikationsansvarig på BUP Stockholm.

Liza Junker, kommunikationsansvarig: 08-514 520 14
E-post: liza.junker@sll.se

Senast ändrad 2021-06-08