Depression och nedstämdhet – vad händer på BUP?

När du kommer till BUP behöver vi ta reda på om nedstämdheten beror på en depression eller om det kan finnas någon annan orsak till att du inte mår bra, det vill säga vi gör en bedömning. Det gör vi för att kunna erbjuda rätt sorts stöd och hjälp.

Så går en bedömning av depression till

För att utreda om du har en depression kommer vi att ställa frågor om din livssituation, till exempel relationen till kompisar och familjen, hur det går i skolan och hur du trivs där, hur länge du har känt dig nedstämd och om det är någon särskild händelse som har gjort att du känner så. Vi försöker också ta reda på vad som gör dig glad, trygg och lugn, för att få en bild av det positiva som kan förstärkas i ditt liv.

Ofta får du också fylla i ett formulär. Formuläret innehåller påståenden, där du ska ange på en skala hur väl du tycker att påståendena stämmer.

Intervjun och formulärsvaren hjälper oss att ta reda på om du har en depression eller om det finns någon annan orsak till att du mår dåligt. Om vår bedömning pekar på att du har en depression kommer vi att förklara vad det innebär och berätta om stöd och hjälp som finns. Du får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och dina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.

Så får du stöd och hjälp när du har en depression

Om BUP gör bedömningen att den nedstämdhet du känner beror på depression, finns hjälp och stöd att få. En viktig del i att kunna bli bättre är att själv lära sig om depressionen och vad den innebär. Även föräldrar och syskon kan behöva lära sig om hur en deprimerad person mår och känner, för att kunna stötta dig på bästa sätt. Vi på BUP kan också hjälpa till att berätta för lärare i skolan, så att de inte ställer lika höga krav på skolarbetet under tiden som du läker från depressionen.

Hjälpen kan se olika ut för olika personer beroende på vad du har svårt med, men en vanlig behandlingsform är kognitiv beteendeterapi, KBT, som går ut på att förändra tankar och beteenden. Det görs genom att försöka hitta nya sätt att hantera svåra situationer. Du får sedan träna på nya beteenden med stöd från en behandlare på BUP.

Något som är viktigt för att kunna må bra igen är att försöka ha en normal dygnsrytm, äta regelbundet och att röra på sig. Vi gör därför en konkret plan för rutiner kring sömn, mat och aktiviteter.

Ibland kan du få medicin som hjälp för att komma ur en djup depression. Den behöver du diskutera och prova ut tillsammans med en läkare.

Senast ändrad 2022-05-24