Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)

Den som har emotionellt instabilt personlighetssyndrom, EIPS, har svårt att hantera sina känslor. Det kan visa sig på flera sätt.

Symtom

För att få diagnosen emotionellt instabilt personlighetssyndrom ska du under en längre tid ha haft genomgående svårigheter eller symtom.

Symtomen kan visa sig på flera olika sätt:

  • Du har starka svängningar mellan olika känslor (som ledsenhet, rädsla, glädje och ilska).
  • Du har instabila och intensiva relationer, som kan pendla mellan att du tycker att en person betyder allt för dig och att du inte vill ha med personen att göra. Ofta är du samtidigt rädd för att bli övergiven.
  • Du är impulsiv och uppvisar skadliga beteenden (som riskbeteenden, självskadebeteenden, ilskeutbrott, självmordstankar och ibland självmordsförsök).
  • Du känner dig osäker kring din egen identitet, och självkänslan ändras ofta.
  • Du har övergående hallucinationer eller en känsla av att vara förföljd.
    Svårigheterna märks i flera situationer, till exempel hemma, i skolan och med vänner.

Diagnosen EIPS

Även om svårigheterna kan ha startat under uppväxten eller i ung vuxen ålder, ställs diagnosen ofta först när personen är vuxen. Ibland kan den ställas före 18 års ålder. Diagnosen har flera benämningar och kallas ibland också borderline personlighetssyndrom.

Det har visat sig att för många förändras de här svårigheterna genom livet, både hos ungdomar och vuxna. Ibland kan svårigheterna vara större, ibland märks de inte alls.

Det händer att unga personer har några av symtomen på EIPS under en period i tonåren. Efter ett tag har de hittat sätt att hantera svårigheterna, som känslosvängningar, så att de inte längre skapar så stora problem i vardagen eller i relationer med andra. Därför är det vanligt att avvakta med diagnos och istället beskriva svårigheterna som tonåringen har. Då används ibland uttrycket ”emotionell instabilitet”, som inte är någon diagnos.

Vanligt med andra svårigheter samtidigt

De flesta som har problem med emotionell instabilitet eller som har fått diagnosen EIPS har samtidigt andra psykiska problem och diagnoser. Det kan till exempel vara depression, olika ångesttillstånd, posttraumatiskt stressyndrom, adhd eller add, ätstörningar eller trotssyndrom.

Få stöd och hjälp

Om du tror att du har EIPS bör du söka hjälp hos oss på BUP. Där kan du få hjälp att ta reda på om det är EIPS du har eller om det är något annat som besvärar dig. Du kan också få behandling.

Senast ändrad 2024-04-23