Första besöket

Det första besöket sker oftast på en av våra mottagningar. Där får du en första bedömning. Det innebär att vi tar reda på vilken hjälp du behöver och om du ska ha fortsatt kontakt med BUP.

Målet med det första besöket är att ta reda på vad du vill ha hjälp med och vad vi på BUP kan göra för dig.

Om du själv har tagit kontakt med oss och vill komma på besök på egen hand är du välkommen att göra det. I de flesta fall kan det dock vara bra om en vårdnadshavare är med vid besöket.

Ibland tycker vårdnadshavare och barn olika om vad de vill ha hjälp med och vilka problemen är. Det är bland annat därför som vi helst vill träffa både dig och din eller dina vårdnadshavare. Första besöket hjälper både dig och oss att få en gemensam bild av problemen som du behöver hjälp med. Eftersom din eller dina vårdnadshavare har ansvar för dig fram tills du fyller 18 år är det viktigt att de får veta hur de kan hjälpa och stötta dig på bästa sätt.

Men det finns alltid tid att även prata enskilt med behandlaren, om du vill det.

Illustration av ett barn och en vuxen som står och pratar med varandra.

Så här kan det gå till

  • När du kommer till mottagningen anmäler du dig i receptionen och får sedan sitta ner i väntrummet tills behandlaren kommer och visar dig till ett samtalsrum.
  • En vanlig start på samtalet är att du får berätta varför du har sökt hjälp. Du avgör själv hur mycket du vill berätta eller vad du vill prata om. Under samtalet tar vi ansvar för att ta reda på det som är viktigt att veta för att vi ska kunna hjälpa dig. Vi tar också ansvar för att alla som är med på mötet får prata.
  • Det är viktigt att du ska känna dig trygg hos oss och våga berätta. Vi delar oftast upp oss och talar enskilt med dig utan föräldrarna, för att få din egna bild av hur du mår.
  • Det första samtalet tar ungefär en timme. När mötet är slut bestämmer vi tillsammans om vi ska träffas fler gånger eller inte.

Senast ändrad 2023-04-05