Vårdprocessen

Inom BUP arbetar vi på ett jämlikt sätt oavsett var i länet du bor. Det innebär att vi alla arbetar enligt en särskild plan som vi kallar vårdprocessen. Vårdprocessen betyder att vården följer olika steg.

Illustration av ett barn och en psykolog som står framför en karta.

Vårdprocessen

  • Bedömning och utredning: Först gör vi en kartläggning kring de problem som du behöver hjälp med. Om det finns flera problem prioriterar vi det som är mest besvärligt för dig just nu. Vi utreder dina behov, gör en bedömning och ställer en diagnos i samråd med dig och dina vårdnadshavare.
  • Vårdplanering: När du får en diagnos får du rekommendationer för hur den diagnosen ska behandlas utifrån dig som individ. Tillsammans med dig gör vi sedan en vårdplan där vi kommer överens om vad som ska göras, i vilken ordning och av vem. Vi pratar också om vad du och dina föräldrar själva kan göra för att må bättre och när vi ska följa upp planen. 
  • Behandling och insatser: Vi genomför planen med de överenskomna insatserna.
  • Uppföljning och utvärdering: Efter att insatserna har genomförts så gör vi tillsammans en uppföljning och utvärderar hur det har gått, för att se att du får rätt insatser och att du börjar må bättre. Om vi kommer fram till att du behöver fortsatt vård så gör vi en ny vårdplan, men om du har blivit bättre och inte längre behöver hjälp från BUP så avslutar vi kontakten.

Senast ändrad 2021-10-19