Andra svårigheter

Som barn och tonåring är det vanligt att uppleva olika typer av svårigheter och problem som inte är en psykiatrisk diagnos men som kan innebära att det känns tungt och svårt.

Det kan till exempel handla om ensamhet, mobbning eller problem med nära relationer i familjen eller med kompisar.

Här hittar du information och råd som berör just sådana områden.