Camilla Ivarsson, psykolog på BUP Skärholmen

Hur är det att arbeta som psykolog på BUP? Vi ställde några frågor till Camilla Ivarsson som jobbar som psykolog på BUP Skärholmen.

Kan du berätta lite kort om dig själv?

Jag är psykolog och jobbar på BUP Skärholmen sedan 25 år tillbaka. Under åren har jag jobbat med barn i alla åldersgrupper och med alla typer av vanligt förekommande tillstånd, till exempel ångest, depression, tvångssyndrom och neuropsykiatrisk problematik. Vid sidan av min psykologexamen är jag även förskollärare, och det har varit hjälpsamt att också ha den utbildningen i mitt jobb som psykolog.

Varför sökte du jobb hos oss?

Jag var tidigt intresserad av att få jobba på BUP, och 1981 gjorde jag min praktik som psykolog på BUP i Uppsala. Jag har ett genuint intresse av barn och deras psykologiska utveckling, och det har varit min drivkraft i yrkeslivet.

Berätta om hur du ser på ditt jobb?

Jag tycker att det är roligt att se hur barn utvecklas och framför allt att se att de insatser vi gör ofta hjälper – även när det från början kan verka som att problematiken är väldigt komplicerad. Jag tycker också att det samarbete vi har med andra delar av BUP är väldigt givande, till exempel med mellanvården eller våra mottagningar som är specialiserade på specifika diagnoser, som till exempel mottagningen för OCD och relaterade tillstånd och Traumaenheten. En del av min arbetstid ägnar jag också åt att handleda psykologer under deras PTP-tjänstgöring (praktisk tjänstgöring som psykolog), och det är väldigt givande.

Att arbeta inom BUP innebär att kunna möta patienter med en komplex psykiatrisk problematik. Därför är det en trygghet att vara en del av ett team med ett flertal kompetenser, och att vi därtill erbjuds handledning kring såväl bedömning och utredning som behandling. Allt för att kunna försäkra sig om att patienterna får den bästa möjliga vården.

Finns det något särskilt som du skulle vilja lyfta med BUP som arbetsgivare?

Jag tycker att det finns en öppenhet för att man vill jobba med olika typer av inriktningar, till exempel utredning, behandling, planerad vård eller akutvård. Jag har fått mycket vidareutbildning inom jobbet, till exempel inom familjeterapi, testmetodik och kbt. Dessutom upplever jag att jag har fått bra stöd av chefer när jag har behövt det.

Vill du lägga till något annat?

Ja, det värmer i hjärtat ibland när jag stöter ihop med en tidigare patient som nu är vuxen och där livet ”blev bra”, och att då få bekräftat att även de allra svåraste situationer kan vända. Efter 25 år på samma arbetsplats upplever jag fortfarande att jobbet är väldigt givande. Jag närmar mig pensionen men vill gärna jobba så länge det går!

På bilden: Camilla Ivarsson
Privat bild

Publicerad 2023-09-05

Läs mer och sök bland våra lediga jobb

Att jobba som psykolog på BUP Stockholm

Som psykolog inom BUP Stockholm har du möjlighet att kontinuerligt utvecklas i din profession. Du tillhör en av de största psykologgrupperna inom barnpsykiatri i Sverige och det finns stora möjligheter till kollegialt utbyte. BUP erbjuder handledning, yrkesseminarier, utbildning och möjlighet att specialisera sig i klinisk barn- och ungdomspsykologi, samtidigt som du utvecklas genom det kliniska arbetet med barn och unga i behov av specialiserad barnpsykiatri. Vi erbjuder en jämlik, evidensbaserad och patientsäker vård.

Hos oss finns en nära koppling mellan vård och forskning och vi kan erbjuda arbetsmöjligheter inom ett flertal områden som till exempel öppenvård, heldygnsvård, akutvård och specialiserad vård kopplat till ett flertal diagnoser.