Trygg och säker vård

Du ska kunna känna dig trygg hos oss. Därför har vi ett aktivt patientsäkerhetsarbete och vi jobbar också ständigt med att utveckla och förbättra vården. Din åsikt är viktig för oss och du är välkommen att när som helst lämna synpunkter på vården du får.

Patientsäkerhetsarbete

Patientsäkerhetslagen säger att vårdgivaren ska planera, leda, kontrollera och förebygga vårdskador så att en god vård kan erbjudas. Patienter och vårdnadshavare ska också ha möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.

Inom BUP arbetar vi systematiskt med patientsäkerhet på olika sätt. Till exempel så genomför vi varje år riskronder där vi försöker identifiera olika möjliga risker för patienter som vi kan förebygga.

Om något väl händer så utreder vi alltid händelser och synpunkter som vi får in från patienter, vårdnadshavare eller våra vårdgrannar och samarbetspartner.

Tillsynsmyndighet för vården är Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Patientenkät

Två gånger per år genomför vi en patientenkät för att få återkoppling på den vård som vi erbjuder. Alla som besöker oss får då en enkät av personalen och kan fylla i den på plats. Vi ger en enkät till vårdnadshavaren och en till barnet om hen är 11 år eller äldre.

Resultaten används i vårt förbättringsarbete, och därför är det viktigt att så många som möjligt tar sig tid att svara på enkäten.

Senast ändrad 2023-11-20