Din vårdplan

Som patient hos BUP Stockholm är du delaktig i din vård. Det innebär bland annat att du får göra en vårdplan tillsammans med din behandlare. Det finns också forum för patienter och närstående.

Hur kan en vårdplan hjälpa mig?

Meningen med en vårdplan är att du ska veta vilka insatser som görs för dig och av vem, hur lång tid det kommer att ta och när det ska följas upp. Så länge du och din behandlare jobbar tillsammans för att saker och ting ska bli bättre är chansen större att insatsen hjälper.

Illustration av en ungdom och en vuxen som står och pratar.

Hur går det till att göra en vårdplan?

På det första mötet träffar du din behandlare och ni pratar om det som är svårt eller jobbigt för dig. Då gör behandlaren en första bedömning av vilken hjälp som kan passa dig. Efter den bedömningen är det vanligt att ni tillsammans diskuterar möjliga insatser och gör en planering. Ni kommer att gå igenom:

  • vilka dina problem och behov är
  • vilka dina mål och delmål är
  • vilken eller vilka insatser som planeras
  • när insatsen ska följas upp.

Det ni har kommit överens om skrivs in i vårdplanen som du får utskriven på papper. Det är bra om du sparar den så att du kan gå tillbaka och se vad ni har bestämt.

Om vårdplanen till exempel gäller tre möten för dig eller dina föräldrar kommer ni efter tre möten att göra en uppföljning för att se hur det har gått. Sedan bestämmer ni om ni vill fortsätta, avsluta insatsen eller göra något annat.

Tecknad bild av en ung person med flera vuxna runt ett bord

Alla patienter får en vårdplan

  • En vårdplan beskriver det du behöver hjälp med, planeringen och målet med BUP:s insatser. Den ger en samlad bild av dina behov, dina mål och de insatser du får.
  • Vårdplanen gör du tillsammans med din behandlare och dina föräldrar eller andra vuxna som står dig nära.
  • Den hjälp som du ska få kallas för insatser i vårdplanen. Det kan till exempel handla om att du ska gå på samtalsbehandling ett antal gånger i veckan. Eller så kan det handla om att göra en utredning eller något annat som kan hjälpa.
Illustration av en ungdom och en vuxen som sitter på golvet och ritar eller skriver i ett block.

Varför behövs det en vårdplan?

  • Syftet med vårdplanen är att göra det tydligt vilka insatser som din behandlare och du har planerat. I planen framgår det också vem som är ansvarig för vad. Det är viktigt att du ska kunna vara delaktig i och få inflytande över din vård.

Senast ändrad 2023-02-06