Våra patientlöften –  dina rättigheter

Våra patientlöften är framtagna och formulerade som en grund för dig som är patient hos oss. Patientlöftena utgår från FN:s barnkonvention som definierar barns rättigheter. Varje patientlöfte är kopplat till en eller flera artiklar i barnkonventionen.

 • Respekt
  Du ska få säga vad du tycker, visa vad du känner och bli lyssnad på

 • Effektiv vård
  Du har rätt att få vård utifrån ditt behov

 • Säker vård
  Du har rätt att få en säker vård.
 • Patientmakt
  Du har rätt att få information och vara med och planera din vård.
 • Empati
  Du ska få träffa vänliga vuxna.
 • Klagomål
  Du har rätt att klaga om du inte är nöjd.
 • Tillit och tillgänglighet
  Du har rätt att få den vård du behöver inom en rimlig tid, punkt!
illustration av ett barn som sitter i sin säng

Se filmen om våra patientlöften

I denna kortfilm lyfter Region Stockholm BUP:s patientlöften som är sammankopplade med barnkonventionen som är svensk lag sedan den 1 januari 2020.

Senast ändrad 2023-02-03