Våra patientlöften – dina rättigheter

Våra patientlöften är framtagna och formulerade som en grund för dig som är patient hos oss. Patientlöftena utgår från FN:s barnkonvention som definierar barns rättigheter. Varje patientlöfte är kopplat till en eller flera artiklar i barnkonventionen.

illustration av två klasskompisar som sitter vid varsin bänk

Film om våra patientlöften

I den här kortfilmen får du veta mer om BUP:s patientlöften och om barnkonventionen, som är en lag i Sverige sedan den 1 januari 2020.

  • Respekt – du ska få säga vad du tycker, visa vad du känner och bli lyssnad på.
  • Effektiv vård – du har rätt att få vård utifrån ditt behov. 
  • Säker vård – du har rätt att få en säker vård.
  • Patientmakt – du har rätt att få information och vara med och planera din vård.
  • Empati – du ska få träffa vänliga vuxna.
  • Klagomål – du har rätt att klaga om du inte är nöjd.
  • Tillit och tillgänglighet – du har rätt att få den vård du behöver inom en rimlig tid.