Våra patientlöften

Våra patientlöften är framtagna och formulerade som en grund för dig som är patient hos oss. Patientlöftena utgår från FN:s barnkonvention som definierar barns rättigheter. Varje patientlöfte är kopplat till en eller flera artiklar i barnkonventionen.

Respekt

Du ska få säga vad du tycker, visa vad du känner och bli lyssnad på.

Effektiv vård

Du har rätt att få vård utifrån ditt behov.

Säker vård

Du har rätt att få en säker vård.

Patientmakt

Du har rätt att få information och vara med och planera din vård.

Empati

Du ska få träffa vänliga vuxna.

Klagomål

Du har rätt att klaga om du inte är nöjd.

Tillit och tillgänglighet

Du har rätt att få den vård du behöver inom en rimlig tid, punkt!

illustration av ett barn som sitter i sin säng

Se filmen om våra patientlöften

I denna kortfilm lyfter Region Stockholm BUP:s patientlöften som är sammankopplade med barnkonventionen som är svensk lag sedan den 1 januari 2020.

Senast ändrad 2022-08-31