Nu skickas remisser för patienter med immunpsykiatrisk problematik till BUP Konsultenhet

Från den 1 november 2023 har det skett en förändring i remitteringen till BUP Konsultenhet och BUP Immunpsykiatri. Enheterna är nu ihopslagna och alla remisser ska ställas till BUP Konsultenhet. Akuta remisser ställs till BUP Akutenhet.

En ny enhet för konsultationer och samverkan har skapats inom BUP:s sektion för forskning, utveckling och utbildning, utifrån delar av tidigare BUP Konsultenhet och BUP Immunpsykiatri. Den nya enheten heter BUP Konsultenhet.

Läs mer om det nya remissförfarandet

Publicerad 2023-11-16