BUP Heldygnsvårdsenhet S:t Göran

BUP:s heldygnsvård tar emot barn och ungdomar med allvarlig psykiatrisk problematik som djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar, självskadebeteende och psykoser.

Till BUP Heldygnsvårdsenhet S:t Göran kommer man om det finns ett fortsatt behov av heldygnsvård efter att man har kommit till BUP Akutenhet. Där kan ungdomarna och deras familjer få behandling när det under en period kan behövas omfattande och intensiva insatser. Enheten tar emot ungdomar från 15 år.

Vid inskrivningen görs en fördjupad bedömning och ställningstagande till lämpliga behandlingsinsatser. En vårdplan upprättas i samråd med patienten och familjen. I vårdplanen formuleras vårt uppdrag utifrån det behov av stöd och hjälp som patienten och hens familj har. Vid behov kontaktas öppenvården och eventuellt andra vårdkontakter som behöver vara delaktiga i den långsiktiga planeringen.

Under behandlingen på Heldygnsvårdsenhet S:t Göran bor patient och vårdnadshavare på enheten och är delaktiga i behandlingen under vårdtiden. Miljön på enheten är hemtrevlig och består till största delen av egna rum. Gemensamma dagrum finns.

På enheten arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare, kurator och psykolog. Ett team med cirka fyra personer arbetar med varje patient och familj. Teamet samarbetar med den lokala BUP-mottagningen och andra vårdkontakter, ofta även med skola och socialtjänst.

Heldygnsvården har även tillgång till resurser på dagvården i form av arbetsterapeut, fysioterapeut och bildterapeut. Patienter vårdade på enheten har också tillgång till undervisning på sjukhusskolan.

De flesta barn och ungdomar som behandlats på enheten kan efter någon eller några veckor lämna heldygnsvården och få stöd från mellan- eller öppenvården.

Kontakt och öppettider till Heldygnsvårdsenhet S:t Göran

Telefonnummer:
08-123 520 90

E-postadress: 
heldygnsvard.bup.slso@regionstockholm.se

Obs! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss i stället.

Besöksadress:
S:t Görans sjukhus
Vårdvägen 1, plan 2
Stockholm
Se på karta (Google maps)

Postadress:
S:t Görans sjukhus
112 81 Stockholm

Senast ändrad 2023-01-09