BUP Heldygnsvårdsenhet S:t Göran

BUP:s heldygnsvård tar emot barn och ungdomar med allvarlig psykisk problematik som djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar och psykoser.

Till BUP Heldygnsvårdsenhet S:t Göran kommer man om det finns ett fortsatt behov av heldygnsvård efter att man har kommit till BUP Akutenhet. Där kan ungdomarna och deras familjer få behandling när det under en period kan behövas omfattande och intensiva insatser. Enheten tar emot ungdomar från 15 år.

Kontakt och öppettider

Telefonnummer: 08-514 520 90

Besöksadress:
S:t Görans sjukhus
Vårdvägen 1, plan 2

E-postadress: heldygnsvard.bup.slso@sll.se

Se på karta (Google maps)

Obs! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss då istället.