Vad beror självskadebeteende på?

Självskadebeteende handlar många gånger om att försöka lindra de starka känslor som är svåra att stå ut med. Det blir då ett sätt att hantera svåra känslor och tankar. Trots att många upplever flera negativa saker med att självskada, som till exempel att det kan vara jobbigt att ha ärr, eller att de skäms, kan det vara svårt att sluta när beteendet ger lindring på kort sikt.

Den kroppsliga smärtan kan kännas lättare att uthärda än det som känns jobbigt inuti. Men självskadebeteendet gör bara att det känns bättre i stunden – på sikt kan du må ännu sämre.

Skälen till varför en del börjar självskada kan se helt olika ut från person till person. Det många har gemensamt är svårigheter att hantera starka känslor. En del personer kan också ha svårt att kontrollera sina impulser. Vissa kan självskada för att de upplever att de inte får tillräckligt stöd av andra. Ibland kan de också ha svårt att berätta hur de mår och vad de behöver. Det är inte heller ovanligt att ha andra svårigheter som ångest, depression eller en ätstörning.

Det händer att kompisar påverkar varandra till att vilja prova att skada sig. Det kan öka risken för att några riskerar att fastnar i ett självskadebeteende och börjar må ännu sämre. Därför är det viktigt att istället få stöd som hjälper på lång sikt.

Senast ändrad 2024-04-23