Vad beror självskadebeteende på?

Självskadebeteende handlar många gånger om att reglera de starka känslor som är svåra att stå ut med. Det blir då ett sätt att hantera svåra känslor och tankar.

Den kroppsliga smärtan kan kännas lättare att uthärda än det som känns jobbigt inuti. Men självskadebeteendet gör bara att det känns bättre i stunden – på sikt mår du ännu sämre.

De bekymmer och problem som gör att du utvecklar ett självskadebeteende kan se helt olika ut från person till person. Det många har gemensamt är starka känslor som svänger från otroligt högt till väldigt lågt på kort tid. Ofta har du också svårt att kontrollera dina impulser. Det är vanligt att du även lider av ångest, depression eller en ätstörning.

Det händer att kompisar påverkar varandra till att vilja prova att skada sig. Men att självskada gör bara att det känns bättre i stunden – på sikt mår du ännu sämre. Därför är det viktigt att istället få stöd och hjälp som hjälper på lång sikt.