BUP Neuropsykiatri

BUP Neuropsykiatri är en mottagning som ger vård till barn och ungdomar med adhd utan annan psykiatrisk samsjuklighet. Alla patienter tas emot via BUP En väg in.

Vi genomför utredningar av barn och ungdomar där det finns symtom på adhd men där det initialt inte framkommer annan psykiatrisk samsjuklighet. Om det under utredningens gång kommer fram att barnet har andra utredningsbehov som exempelvis symtom på autism eller symtom av ångest eller depression som kan behöva vård på specialistnivå utreds även dessa delar.

Mottagningen erbjuder också medicinering till de barn och ungdomar som efter utredningen får en adhd-diagnos men där det inte finns andra psykiatriska vårdbehov.

För psykopedagogiska insatser hänvisas patienter och deras familjer till Adhd-center.

Om utredningen skulle utmynna i att man konstaterar ett behov av andra vårdinsatser remitteras patienten vidare.

Kontakt och öppettider till BUP Neuropsykiatri

Telefonnummer: 
08-123 521 80

Har du ingen pågående kontakt med oss? Ring BUP En väg in.

Öppettider: 
Helgfri vardag klockan 8.00–16.45

För akut vård efter klockan 16.00, nätter och helger, kontakta BUP Akutenhet.

Om du får förhinder och inte kan komma på din bokade tid – anmäl det via telefon till mottagningen så kan någon annan få din tid istället. Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Adress: 
Sachsgatan 10 C
118 61 Stockholm

Se på karta (Google maps)

Till dig som är vårdgivare och remittent

Pappersremisser ska skickas till BUP En väg in.

Postadress:
BUP Stockholm
BUP En väg in
Sachsgatan 10
118 61 Stockholm

Senast ändrad 2022-06-14