Kontakta oss

Det finns olika vägar in till BUP Stockholm. Här finns information om hur du kommer i kontakt med oss.

Illustration av ungdom som sitter på en saccosäck och läser

Intensiv öppenvård, heldygnsvård och andra mottagningar som du kommer till med remiss

BUP Intensiv öppenvård samarbetar med och förstärker vården på de lokala öppenvårdsmottagningarna när mer intensiv behandling behövs, men kan också erbjuda diagnostik och behandling för särskilda patientgrupper. Som patient kommer du oftast hit via remiss från din lokala öppenvårdsmottagning. Här finns kontaktuppgifter till BUP Intensiv öppenvård

Heldygnsvården på BUP tar emot barn och ungdomar med allvarlig psykisk problematik som djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar och psykoser. BUP Akutenhet remitterar till heldygnsvården. Här finns kontaktuppgifter till BUP Heldygnsvård

BUP Forskning, utveckling och utbildning knyter ihop forskning och vård och har flera patientmottagningar. Här finns kontaktuppgifter till BUP Forskning, utveckling och utbildning