Tystnadsplikt och sekretess

Inom BUP har vi tystnadsplikt och grundregeln är att vi inte berättar något om en patient för andra personer eller myndigheter. Med andra ord är det du berättar hos oss under sekretess.

Illustration av en ungdom som sitter och läser i en saccosäck.

Tystnadsplikt och sekretess kan bara brytas om

  • den som är patient vill det
  • ett barn eller en ungdom riskerar att fara illa – då är vi skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten
  • det pågår en utredning hos en annan myndighet, till exempel en domstol eller tillsynsmyndighet, och de begär att få information från oss.

Unga som själva tar kontakt

  • En del tonåringar tar själva kontakt med oss. Då vill vi oftast ha kontakt med föräldrarna också, men ibland vill inte den personen det. Lagen säger att vi ska göra en bedömning från fall till fall. Möjligheten att inte kontakta föräldrarna är större ju äldre tonåringen är.
  • Även om föräldrarna vet att deras barn går i behandling på BUP, behöver de inte veta allt som sägs under samtalen. Hur man ska hantera detta brukar ungdom, föräldrar och behandlare göra upp tillsammans.

Senast ändrad 2021-04-06