Ny medicinsk bedömning

Ny medicinsk bedömning, eller ”second opinion”, ska enligt patientlagen vara en möjlighet för den som har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom.

Illustration av en ungdom och en behandlare som sitter och pratar.

Ny medicinsk bedömning

Vi får ibland frågor och önskemål om att få en ny bedömning eller utredning, ibland nära inpå, ibland långt efter att en sådan redan har genomförts.

Medicinska bedömningar och utredningar görs som underlag för planering av insatser. Vid särskilt allvarlig eller livshotande sjukdom kan en ny medicinsk bedömning vara en möjlighet för att säkerställa adekvata insatser. Vanligen görs en ny medicinsk bedömning i nära anslutning till en nyligen gjord bedömning.

För att få en ny medicinsk bedömning enligt patientlagen ska du vända dig till din ansvarige behandlare eller läkare. Om du inte längre har en aktuell kontakt med BUP och fortfarande är under 18 år kan du kontakta BUP En väg in för råd.

Även om ny medicinsk bedömning inte kan åberopas som skäl för omprövning av diagnostik i allmänhet eller av flera år gamla diagnoser, så vill vi ändå uppmana till att alltid söka vård vid behov.

Senast ändrad 2022-11-11